Uninettuno University - Atheneum Liberal Studies

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINETTUNO, ustanowiony dekretem włoskiego Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań Naukowych z dnia 15 kwietnia 2005 r., Wydaje tytuły naukowe o wartości prawnej we Włoszech, w Europie iw krajach śródziemnomorskich, dla studiów pierwszego stopnia (licencjat) stopnie naukowe, stopnie specjalizacji (magister), stopnie doktorskie i stopnie magisterskie. Na międzynarodowym uniwersytecie telematycznym UNINETTUNO wyróżnił wykładowców ważnych uniwersytetów na całym świecie, którzy prowadzą kursy w rzeczywistych i wirtualnych przestrzeniach internetowych w języku włoskim, arabskim, angielskim i francuskim.

Marzenie, które się spełniło: dzięki UNINETTUNO możesz uczęszczać na swój uniwersytet z dowolnego miejsca bez ograniczeń miejsca i czasu.

Historia

UNINETTUNO pochodzi z modelu szkoleniowego NETTUNO - Network per l'Università Ovunque, konsorcjum 43 włoskich i zagranicznych uniwersytetów, z którymi od 1992 roku tysiące włoskich i zagranicznych studentów uzyskało dyplom studiów uniwersyteckich na odległość dzięki telewizji i Internetowi. Obecnie wiele z tych uczelni oddaje do dyspozycji UNINETTUNO obiekty fizyczne, takie jak laboratoria do prowadzenia prac badawczych i szkoleniowych, biblioteki, sale wyposażone w komputery osobiste i sale lekcyjne, w celu organizowania sesji egzaminów face-to-face dla studentów. UNINETTUNO bierze swój początek także z międzynarodowego sukcesu projektu Med Net'U (śródziemnomorska sieć uniwersytetów), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu EUMEDIS, mającego na celu realizację euro-śródziemnomorskiego Uniwersytetu Dystryktu.

Dzięki Med Net'U utworzono sieć 31 uniwersytetów z 11 krajów obszaru eurośródziemnomorskiego (Algieria, Egipt, Francja, Jordania, Grecja, Włochy, Liban, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja). Rozwój Med Net'U od projektu do systemu był wspierany przez rządy krajów partnerskich. W dniu 29 stycznia 2006 r. W ramach konferencji "Katania 3" na rzecz realizacji "Eurośródziemnomorskiego obszaru szkolnictwa wyższego i badań naukowych" 14 ministrów szkolnictwa wyższego z kilku krajów śródziemnomorskich podpisało wspólną deklarację, w której oświadczyli, że ich celem jest wzmocnienie systemu nauczania na odległość w krajach śródziemnomorskich, poprzez rozszerzenie wyników osiąganych dzięki projektowi Med Net'U.

Siła i proces rozwoju UNINETTUNO są niewątpliwie reprezentowane przez fakt, że szybko udało się uzyskać znaczącą rolę na szczeblu międzynarodowym, zawierając umowy z krajami Europy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Chin, Rosji, Gruzji i Iraku. . Bardzo ważne porozumienia zostały podpisane z krajami basenu Morza Śródziemnego, w szczególności z Egiptem, Marokiem, Syrią i Tunezją.

Struktura sieci

Międzynarodowe Centrum Koordynacji

Struktura organizacyjna UNINETTUNO pojawia się jako struktura "sieciowa": Centrum Koordynacji i Bieguna Technologicznego oraz Centra Produkcji, zlokalizowane na terenach krajowych i międzynarodowych, połączone siecią komputerową, a także poprzez transmisję i odbiór anten satelitarnych. Obecnie UNINETTUNO może polegać na utworzonych już we Włoszech Polach Technologicznych, a także na obiektach i technologiach 31 Polaków Technologicznych i 9 Centrów Produkcyjnych, utworzonych na kampusach uniwersyteckich i ośrodkach kształcenia zawodowego projektu Med Net'U partnerów z siedzibą w 11 krajach obszaru euro-śródziemnomorskiego.

Polacy technologiczni

Są to struktury szkoleniowe wyposażone w nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) przemieszczone na terytorium krajowym i międzynarodowym, które udostępniają studentom wszystkie technologie potrzebne do prowadzenia kursów w trybie na odległość, uczestniczą w szkoleniach za pomocą wideokonferencji i biorą udział w szkoleniach egzaminy.

Centra produkcyjne

Są to konstrukcje zaopatrzone we wszystkie urządzenia potrzebne do tworzenia internetowych multimedialnych treści edukacyjnych, dostępnych na portalu dydaktycznym, który jest pierwszym na świecie portalem nauczania na odległość, realizowanym w czterech językach (arabskim, angielskim, francuskim i włoskim).

Wydziały

Wydziały mają zadania instytucjonalne przewidziane w Statucie i promują rozwój programów badawczych.

Kursy Degree

Zajęcia mają za zadanie zdefiniowanie programu studiów, trybów prowadzenia ćwiczeń i egzaminów, ocenę jakości materiałów edukacyjnych realizowanych przez centra produkcyjne zlokalizowane na terytorium krajowym i międzynarodowym; koordynacja działań dydaktycznych, ocena jakości wszystkich usług edukacyjnych świadczonych za pomocą nowych technologii.

Jak się uczyć

Istnieje dedykowany obszar: Dydaktyczna cyberprzestrzeń, w której nauczanie i uczenie się odbywa się w pięciu językach: włoskim, arabskim, angielskim, francuskim i greckim. Internetowe środowisko uczenia się przenosi się bezpośrednio do stanowiska studenta: lekcje, produkty multimedialne, bazy danych, ćwiczenia, systemy oceny i samooceny, korepetycje online, fora, czaty, tematyka wiki.

Środowisko do nauki

Na stronie poświęconej profesurze i stronie nauczyciela znajdują się środowiska do nauki, w których można znaleźć materiały edukacyjne, które reprezentują zawartość kursu:

Biblioteka wideo

Cyfrowe lekcje wideo są punktem wyjścia do procesu uczenia się. Każda cyfrowa lekcja wideo jest podzielona na kilka zagadnień i jest indeksowana, aby umożliwić uczniowi śledzenie całej lekcji wideo lub wybrać problem, który chce pogłębić. Każdy temat jest połączony w hipertekstualny i multimedialny sposób z esejami, książkami, ćwiczeniami, wirtualnymi bibliotekami, listami stron internetowych (linki do stron internetowych związanych z tematem wybranych przez profesorów i wykładowców).

Ćwiczenia online

Ta sekcja zawiera interaktywne ćwiczenia online powiązane z tematami traktowanymi na lekcjach wideo.

Wirtualne laboratorium

Jest to środowisko, w którym uczeń integruje teorię z praktyką poprzez proces "uczenia się przez działanie".

Kadra nauczycielska

Jak już przewidziano w art. 15 Statutu i zgodnie z zapisami Ogólnego Regulaminu Uniwersytetu, zatwierdziło moje MIUR w dniu 16 marca 2013 r., W Rozdziale III "Dydaktyka i nauczanie", art. 17 "Nauczanie ciała i badacze", ust. 3 i następujące:

"Personel dydaktyczny, o którym mowa w artykule 15 Statutu, który realizuje funkcje dydaktyczne i badawcze zgodnie z modelami realizacji kursów uniwersytetów telematycznych za pośrednictwem telematyki i sieci satelitarnych (Internet, telewizja i systemy wideokonferencyjne) dzieli się zgodnie z następujące typologie ":

  • Area Professors, którzy koordynują zajęcia dydaktyczne dla każdego obszaru tematycznego
  • Profesorowie autorzy treści, którzy realizują lekcje wideo i treści projektowe oraz materiały, które należy uwzględnić w środowiskach edukacyjnych portalu dydaktycznego;
  • Tutorzy, którzy sprawdzają postępy uczniów w nauce za pomocą technologii.

Lokalizacje

Rzym

Address
Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Rzym, Lacjum, Włochy

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Programy

Ta szkoła oferuje również: