Atlantic University

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Założony przez Edgara Cayce'a i oddaną grupę zwolenników z Virginia Beach w Wirginii, Atlantic University to instytucja skupiona na integracji ciała, umysłu i ducha jako ważnego środka osobistej transformacji i osiągania wyższego potencjału ludzkiego. Uniwersytet podkreśla wkład każdej jednostki w całość i wagę służby w sprawach ludzkości.

Korzystając z nowoczesnych technologii, uczelnia oferuje dwa odrębne tytuły magisterskie, dwa świadectwa podyplomowe oraz dwie niekredytowe możliwości kształcenia ustawicznego. Z wykładowcami jako ekspertami w swojej dziedzinie nauki, każdy z nich wnosi do klasy bogatą wiedzę i doświadczenie, tchnąc życie w wielowymiarowy program nauczania. Jako instytucja szkolnictwa wyższego skoncentrowana duchowo i uważnie, studenci są zachęcani do doświadczania nie tylko osobistej przemiany, ale także do dzielenia się swoimi doświadczeniami społecznie i globalnie.

Lokalizacje

Online Stany Zjednoczone

Address
67th Street,215
23451 Virginia Beach, Virginia, Stany Zjednoczone

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium