IMF Portugal - international MBA

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Prąd konkurencyjność rynku zmusza firmy do odróżnienia się od kwalifikacji kapitału ludzkiego, jak i ich klientów stopnia satysfakcji. To s preparat stały w różnych dziedzinach, w których znaczącą pozycję konkurencyjną można osiągnąć.

Dlatego firmy wierzą, że to kluczowe, że Zarząd jest wykonywane przez specjalistów z doskonałych umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, takich jak zasoby ludzkie, marketing, kierownictwo strategiczne, handlu, systemów informacyjnych, finansów, itp.

MFW Specjalizuje się w opracowywaniu i nauczaniu kursów we wszystkich dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniając niezbędne doświadczenie w prowadzeniu tego internetowego MBA, a wszystkie podstawowe obszary działalności są starannie studiowane.

Absolwenci będą przygotowani do piastować stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach. Ponadto wzdłuż kursu studenci będą mogli rozpocząć ich nauczycieli i absolwentów sieci jako istotnego elementu w ich karierze.

Lokalizacje

Portugal Online

Address
Portugal Online, Portugalia