Przeczytaj oficjalny opis

Virtual and Distance Academic Unit - UNIVIDA

100% wirtualnej jakości szkolnictwa wyższego

118884_Banner-quienes-somos-19.jpg

misja

Przyczyniać się do integralnej formacji ludzi poprzez środki oparte na wykorzystaniu i rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które zagrażają ich wysiłkom na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i kraju; na podstawie profesjonalnej odpowiedniości i strategii pedagogicznych, które to gwarantują. Projekt w działaniach instytucjonalnych wzmacniających procesy edukacyjne regionu i kraju.

widok

UNIVIDA Wirtualna i Dystansowa Jednostka Akademicka Fundacji Uniwersyteckiej w Popayán, powinna być obszarem uznanym za osiągnięty w dziedzinie edukacji wirtualnej i na odległość oraz projekcji społecznej, generowania programów zgodnie z potrzebami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. W tym celu rozwój procesów musi opierać się na ramach międzynarodowych standardów jakości, które odpowiadają potrzebom edukacyjnym ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jednostki certyfikujące.

Polityka jakości

Wirtualna i zdalna jednostka akademicka UNIVIDA, zaangażowana w integralną formację ludzi za pomocą ICT i polegająca na odpowiednim ludzkim talencie, dąży do zadowolenia swoich klientów poprzez wdrożenie skutecznego procesu, podlegającego ciągłemu doskonaleniu, który Zgodny z przepisami prawa i międzynarodowymi standardami jakości.
FUP i UNIVIDA, realizując cel polegający na oferowaniu wysokiej jakości usług edukacyjnych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, otrzymały certyfikat ISO 9001: 2008 przyznany przez międzynarodową organizację Bureau Veritas w dniu 15 marca 2016 r.


W ten sposób potwierdza się nasze zaangażowanie na rzecz społeczności akademickiej, oferując procesy profesjonalizacji oparte na wirtualności, które spełniają najwyższe cechy jakościowe, jednym kliknięciem.

Cele jakościowe

  • Zachowaj certyfikat jakości ISO 9001: 2008 przyznany przez Bureau Veritas.
  • Opracuj skuteczny proces tworzenia wirtualnego kursu dostosowany do norm prawnych.
  • Zastosuj ciągłe doskonalenie procesu tworzenia wirtualnych kursów i innych procesów, które przyczyniają się do wypełnienia misji UNIVIDA.

118886_Banner-educacion-virtual-19.jpg

Czym jest wirtualna edukacja?

„Wirtualna edukacja, zwana także„ edukacją online ”, odnosi się do opracowywania programów szkoleniowych, w których cyberprzestrzeń jest scenariuszem nauczania i uczenia się. (...) Z tej perspektywy wirtualna edukacja jest działaniem, które ma na celu promowanie przestrzeni szkoleniowych, opierając się na ICT, aby ustanowić nowy sposób nauczania i uczenia się. ” (MEN-2009).

W tym sensie wirtualna edukacja odnosi się do procesu, który nie wymaga obecności ucznia w tym samym czasie i w tej samej przestrzeni, aby być częścią doświadczenia edukacyjnego, poprzez wszechstronną strategię pedagogiczną.

Jak wygląda metodologia badania w trybie wirtualnym?

Metodologia wdrożona przez UNIVIDA to e-learning, lepiej znany jako wirtualna edukacja. W tym modelu zmienia się rola nauczyciela, jest on moderatorem, koordynatorem, moderatorem, mediatorem i jeszcze jednym uczestnikiem. Uczeń jest protagonistą procesu budowania wiedzy, ponieważ nie odpowiada na transmisję treści, ale na wspólny rozwój proponowanych tematów generujących znaczącą wiedzę. Elastyczność czasu jest zarządzana i nie wymaga obecności w tradycyjnej klasie, ale za pośrednictwem platformy edukacyjnej, w tym przypadku Moodle.

Ile czasu powinienem poświęcić na program wirtualny?

W wirtualności jedna godzina powinna być poświęcona każdemu tematowi. Dwa kursy (przedmioty) są opracowywane przez pięć tygodni, w sumie sześć przedmiotów w ciągu 15 tygodni, czyli jeden semestr.

Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swój czas, więc kursy będą dostępne do czasu, gdy student chce je zapisać.

Jak odbywają się prace i warsztaty?

Istnieją prace oparte na współpracy, ale w ramach niezależnej filozofii pracy, w której można wykonywać swoje czynności autonomicznie, ponieważ uczniowie nie zawsze pokrywają się z harmonogramem. Jednak ćwiczenia takie jak wiki (wspólnie budowane strony internetowe) i fora, na których uczniowie uczestniczą w temacie asynchronicznie, to znaczy o różnych porach.

Jak wygląda proces oceny?

Istnieje wiele działań ewaluacyjnych, w tym: warsztaty, egzaminy, praktyki domowe, umowy z laboratoriami testowymi, zadania domowe, prace itp. Obecność na czacie, udział w forach i dostęp do platformy również zwiększają ocenę ucznia.

Wirtualny opiekun oceni cotygodniowe prace i końcową ocenę, którą stanowi zestaw działań akademickich.

119090_Banner-investigacion-19.jpg

badania

Badania UNIVIDA są jednym z głównych obszarów zainteresowania i rozwoju. Nie tylko dlatego, że jest to jednostka akademicka, ale dlatego, że mocno wierzymy, że rozwój umiejętności i zgodność podejścia badawczego zapewnią wspaniałe zasoby przyszłym profesjonalistom, którzy tworzą z nami.

Myślimy o tym działaniu z 2 linii pracy:

  • Badania formatywne: rozwijane w ramach programów wirtualnych, a także poprzez badania naukowe, w których uczniowie i nauczyciele mogą rozwijać umiejętności i zdolności badawcze poprzez różne uzupełniające się działania (warsztaty, zabawy, seminaria itp.).
  • Samo badanie: wdrożenie różnych projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (IDI), koncentrujących się na edukacji za pośrednictwem ICT. Obejmuje rozwój oprogramowania i tworzenie zasobów edukacyjnych, a także stałą refleksję nad naszą pracą pedagogiczną.

Programy prowadzone przez:
  • Spanish (Colombia)

Ta szkoła oferuje również:

Kursy

Fundación Universitaria Popayán - Univida

W procesie szkoleniowym Menedżera Firm Rolniczych promuje się poprzez rozwój i wzmacnianie umiejętności, które pozwalają mu tworzyć podejścia i rozwiązywać złożone proble ... [+]

Tytuł: Administrator spółek rolniczych Modalność: 100% wirtualna Czas trwania: 9 semestrów Kod SNIES: 103089 Rejestr kwalifikowany: rezolucja 1560 z dnia 7 lutego 2014 r. - ważna przez 7 lat

W procesie szkoleniowym Menedżera Firm Rolniczych promuje się poprzez rozwój i wzmacnianie umiejętności, które pozwalają mu tworzyć podejścia i rozwiązywać złożone problemy, promując pracę zespołową, elastyczność, myślenie i postawę krytyczną, a także rozwój umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej; gdzie absolwent będzie posiadał umiejętności i zdolności do:

Zarządzaj procesami produkcyjnymi, wykorzystywaniem, transformacją i marketingiem towarów i usług generowanych przez działalność sektora rolnego.Zaawansowane działania badawcze, doradcze i konsultingowe w przedsiębiorstwach rolniczych i rolno-przemysłowych w regionie i kraju. Podejście i dostarczenie rozwiązań złożonych problemów w dziedzinie rolnictwa, obszarów wiejskich lub społecznych.Zarządzaj projektami, które promują organizację małych producentów w sektorze wiejskim, w celu ustanowienia oddolnych stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych i gospodarki solidarnej.Rozwój w obszarach zarządzania rolniczego, wiejskiego i społecznego oraz przedsiębiorczości.Zarządzaj talentem ludzkim w jednostkach wykorzystujących rolnictwo i hodowlę zwierząt.Profil zawodowy... [-]
Kolumbia Popayán
Otwarta rekrutacja
Spanish (Colombia)
W pełnym wymiarze godzin
Zaoczne
9 semestry
Online
Czytaj więcej po polsku
Fundación Universitaria Popayán - Univida

Program komunikacji społecznej w trybie wirtualnym oferowany przez FUP ma na celu przyczynić się do rozwoju regionu i kraju poprzez szkolenie integralnych specjalistów, z ... [+]

Tytuł: Social Communicator Modalność: 100% wirtualna Czas trwania: 8 semestrów Kod SNIES: 106233 Rejestr kwalifikowany: rezolucja 07548 z 12 kwietnia 2017 r. - ważna przez 7 lat

Program komunikacji społecznej w trybie wirtualnym oferowany przez FUP ma na celu przyczynić się do rozwoju regionu i kraju poprzez szkolenie integralnych specjalistów, z dużym poczuciem etyki i odpowiedzialności społecznej, zaangażowanych w ich czas i terytorium, z solidnym szkoleniem Teoretyczne i metodologiczne, aby przyczynić się od ich dyscypliny do dialogu między różnymi podmiotami społecznymi oraz pokojowego i dialogowego rozwiązywania konfliktów, specjalistów zdolnych do analizowania, interpretowania i rozumienia różnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych, działając jako mediator w uczestniczących procesach innowacji, rozwoju i zmiana społeczna oraz twórcza integracja w środowiskach komunikacji cyfrowej poprzez generowanie treści i zarządzanie.... [-]

Kolumbia Popayán
Otwarta rekrutacja
Spanish (Colombia)
W pełnym wymiarze godzin
Zaoczne
8 semestry
Online
Czytaj więcej po polsku
Fundación Universitaria Popayán - Univida

Głównym celem programu Business Administration, który FUP zaoferuje w trybie wirtualnym, jest przeszkolenie integralnych i odpowiednich specjalistów w dziedzinie administ ... [+]

Tytuł: Business Administrator Modalność: 100% wirtualna Czas trwania: 9 semestrów Kod SNIES: 105448 Rejestr kwalifikowany: rezolucja 05951 z 31 marca 2016 r. - ważna przez 7 lat.

Głównym celem programu Business Administration, który FUP zaoferuje w trybie wirtualnym, jest przeszkolenie integralnych i odpowiednich specjalistów w dziedzinie administracji biznesowej w sensie etycznym i społecznym, zdolnych do generowania zmian zgodnie z możliwościami i wyzwaniami w globalnym środowisku, z umiejętnościami do zarządzania, kierowania i stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w organizacji oraz poprzez efektywną alokację zasobów, które pozwalają na rozwój konkurencyjności i innowacji.... [-]

Kolumbia Popayán
Otwarta rekrutacja
Spanish (Colombia)
W pełnym wymiarze godzin
Zaoczne
9 semestry
Online
Czytaj więcej po polsku