MADIN USAL

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

akademicy

Madin USAL

Nasza szkolna i akademicka Internecie metodologia oparta jest na trzech podstawowych punktach:

Madin USAL
  • Dostosowane szkolenia, czyli poprzez tutoriale i niestandardowych korekt student decyduje poziom szkolenia, które bardziej niż spełnia Twoje wymagania.
<li>Semi rzeczywista <strong>praktyka nauczania,</strong> warsztaty i praktyczne warsztaty, nauka szkolna i zawsze zapewniaj&#261; pole internetowego &#263;wicz&#261; pod docelowego klienta i prawdziwej pracy.</li>
<li><strong>Blisko&#347;&#263; kadry</strong> akademickiej &#322;amanie tych barier, kt&oacute;re s&#261; wykorzystywane na uniwersytetach.  M&aacute;steres dla klas zdalnych strumieniowe umo&#380;liwiaj&#261; tworzenie grupy i wsp&oacute;&#322;udzia&#322; mi&#281;dzy nauczycielami i uczniami.</li>

Zbadać, plan Materialise, komunikacji ...

Są fazy, które dzielą naszą metodologię, czyli fazę analizy aktualnego stanu, prezentując projekt na podstawie przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę wykonalność niej zmaterializować projektu, w miarę możliwości i wreszcie nauczyć się komunikować projekt dla klienta.

Madin USAL
  • Szkolimy specjalistów w Wnętrz, Architektury, rewitalizacji obszarów miejskich i rehabilitacji.
<li><strong>Wierzymy,</strong> &#380;e najlepszym sposobem, aby dowiedzie&#263; si&#281; pracuje bardziej realistyczne aspekty zawodu.</li>
<li>Mamy <strong>pracowa&#263;</strong> tak, &#380;e ka&#380;dego roku student ma zaktualizowan&#261; szkolenia i przede wszystkim uczestniczy&#263;.</li>
<li>We <strong>wsp&oacute;&#322;pracy</strong> z firmami i instytucjami w naszych projektach marze&#324;.</li>

Lokalizacje

Salamanka

Address
MADIN USAL Facultad de Bellas Artes Avenida del la Merced s/n 37005 Salamanca
Salamanka, Kastylia i León, Hiszpania