Keystone logo
Trident University International

Trident University International

Trident University International

Wstęp

Akredytowany regionalnie, TRIDENT University obejmuje trzy kluczowe wyróżniki, które tworzą dynamiczne podejście do uczenia się, jak żadne inne. EdActive ™ Learning jest wyjątkowy, ponieważ efekty uczenia się przygotowują naszych uczniów do pracy, zwiększając ich zdolność myślenia, uczenia się i rozwiązywania problemów. W 100% dostępne online, w połączeniu z brakiem codziennego mikrozarządzania, promuje elastyczne środowisko uczenia się, które umożliwia dorosłym uczącym się osiąganie doskonałych wyników w rozsądnym tempie. Przystępność jest kluczem do ogólnego sukcesu naszych uczniów. Utrzymujemy jak najniższe koszty czesnego, dzięki czemu studenci otrzymują doskonałą edukację w atrakcyjnej cenie.

Misją TRIDENT jest zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych zorientowanych na karierę, zróżnicowanych kulturowo i rozproszonych geograficznie społeczności studenckich, aby przygotować studentów pod względem akademickim, osobistym i zawodowym.

TRIDENT aspiruje do bycia uniwersytetem z wyboru dla dorosłych uczących się i uznawanym za lidera w zakresie doskonałości akademickiej, przystępności cenowej i postępu edukacyjnego.

Lokalizacje

  • Cypress

    Plaza Drive,5757, 90630, Cypress

    pytania