Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Marymount University

Marymount University

Marymount University

Wstęp

Marymount to wszechstronny uniwersytet katolicki, kierujący się tradycjami Zakonników Najświętszego Serca Maryi, który kładzie nacisk na ciekawość intelektualną, służbę innym i perspektywę globalną. Edukacja Marymount opiera się na sztukach wyzwolonych, promuje przygotowanie do kariery i zapewnia możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Jako skupiona na uczniach społeczność ucząca się, która ceni różnorodność i koncentruje się na edukacji całej osoby, Marymount kieruje intelektualnym, etycznym i duchowym rozwojem każdej osoby.

Nasza wizja

Marymount, wiodący uniwersytet katolicki, zostanie uznany w całym kraju za innowacyjność i zaangażowanie w sukces uczniów, osiągnięcia absolwentów oraz doskonałość wykładowców i pracowników.

Nasz plan strategiczny

Latem 2018 Marymount University rozpoczął proces tworzenia nowego planu strategicznego. Momentum ma na celu przewodzić Marymount w jej działaniach, aby wypełnić swoją misję i zrealizować swoją wizję.

Lokalizacje

  • Arlington County

    North Glebe Road,2807, 22207, Arlington County

    pytania