Keystone logo
Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Wstęp

Głównym celem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego jest integracja nauki i przemysłu, tworzenie warunków dla komercjalizacji własności intelektualnej i produktów technologicznych oraz szkolenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-pedagogicznej poprzez podstawowe i stosowane badania naukowe oraz inne projekty naukowo-techniczne.

Uniwersytet skoncentrował swoje zasoby i stał się rdzeniem dydaktycznego, naukowego i innowacyjnego środowiska rozwoju rolno-przemysłowego, co znacząco wpływa na jego konkurencyjność w tej branży.

Obecnie uczelnia z powodzeniem integruje się ze światową przestrzenią naukową, współpracując z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz realizując międzynarodowe programy dotyczące globalnych problemów ludzkości, takich jak zmiany klimatu, ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności, niedobór wody pitnej i inne.

Lokalizacje

  • Almaty

    Abay Avenue,8, 050010, Almaty

    pytania