Keystone logo
Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

Wstęp

Centrum Innowacji w Kształceniu zajmuje się zmieniającymi się potrzebami i wyzwaniami środowisk edukacyjnych w Illinois Tech. Pracownicy Centrum mają wieloletnie doświadczenie w pomaganiu wykładowcom w prowadzeniu kursów online i osobiście. Instruktorzy mogą zwrócić się do centrum o pomoc w zarządzaniu rozwojem wydziałów i działaniami zewnętrznymi, a także w zapewnianiu wydziałowych szkoleń w zakresie edukacji online, projektowania instruktażowego i technologii oraz pedagogiki w zakresie nauczania online i w klasie.

Centrum będzie nadal udoskonalać i rozszerzać swoją ofertę usług, starając się sprostać zmieniającym się potrzebom i wyzwaniom środowiska edukacyjnego online.

Lokalizacje

  • Chicago

    West 35th Street,10, 60616, Chicago

    pytania