Keystone logo
Euroinnova International Online Education Magister astronomii i astrofizyki
Euroinnova International Online Education

Magister astronomii i astrofizyki

Atarfe, Hiszpania

600 Hours

Hiszpański

Pełny etat, Niepełny etat

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 2380 / per course

Nauka na odległość

Wstęp

Weź udział w internetowym programie magisterskim z astrofizyki i zostań ekspertem w dziedzinie astronomii i astrofizyki dzięki temu magisterowi z tytułem zawodowym wydanym przez Euroinnova Business School. Nie przegap tej wspaniałej okazji na szkolenie!

Magister astronomii i astrofizyki

Z tym magistrem astronomii i astrofizyki otrzymasz specjalistyczne szkolenie w świecie astrofizyki. Badania z zakresu astronomii i astrofizyki służą do poznania początków wszechświata oraz zmian, jakie może i obecnie zachodzą. Ten magister astronomii i astrofizyki zapewni uczniowi szkolenie, które wyróżni go w bardzo ważnym sektorze. Jeśli chcesz ukończyć studia licencjackie z fizyki, tytuł magistra pozwala na specjalizację w jednej z najatrakcyjniejszych dziedzin tej nauki, w której istnieje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel.

Specjalistyczne szkolenie w fascynującym świecie astrofizyki

Ten tytuł magistra astrofizyki ma na celu szkolenie profesjonalistów o wysokich umiejętnościach w astrofizyce i kosmologii poprzez rygorystyczny plan treningowy opracowany przez ekspertów w tej dziedzinie.

Ten zaawansowany program studiów oferuje możliwość studiowania tytułu magistra z podwójnym dyplomem, wygodnie z domu, bez konieczności podróżowania. W Euroinnova dopasowujemy się do Twoich potrzeb i rytmu nauki, abyś osiągnął wszystkie swoje cele akademickie i zawodowe, łącząc szkolenie z życiem osobistym i zawodowym.

Szeroki i rygorystyczny wybór treści dydaktycznych

Magister astrofizyki posiada szeroki wybór jednostek dydaktycznych, które pozwolą na zdobycie wykształcenia jako ekspert w zakresie oprzyrządowania i technologii stosowanej w astrofizyce, głównych postulatów teoretycznych dyscypliny czy kompetencji w obserwacji astrofizycznej. Zaczyna się od ogólnych podejść, jako kontekstu, aby zagłębić się w różne dziedziny astrofizyki, aż do osiągnięcia głębokiej wiedzy na ten temat.

Tytuł magistra jest skierowany do osób, profesjonalistów lub zainteresowanych stron, które chcą uzyskać specjalistyczne i akademickie szkolenie w zakresie podstaw, które kierują tą fascynującą dyscypliną.

W tym zakresie programy te są skierowane do osób zainteresowanych dalszym rozwojem i rozwojem w przygotowaniu jako profesjonaliści zdolni do rozwiązywania złożonych problemów, stawiania czoła trudnym wyzwaniom, przejmowania odpowiedzialności i osiągania nowych celów w dziedzinie astrofizyki.

Możliwości zawodowe

Na tym kursie astrofizyki będziesz mógł pracować jako:

 • Badacz / analiza obszernych baz danych;
 • w obserwatoriach;
 • Jako ekspert w zakresie oprzyrządowania i technologii;
 • Nauczanie działań dydaktycznych.

Ucz się we własnym tempie dzięki metodologii online

Głównym celem tych studiów podyplomowych jest zagwarantowanie solidnego i konkurencyjnego upodmiotowienia studenta, nadanie priorytetu wykorzystaniu najnowocześniejszych technik i narzędzi zawodowych, a także rozwój umiejętności interpersonalnych.

Zgodnie z wyznaczonym celem, program będzie dotyczył przedmiotów z technicznego i praktycznego podejścia, dążąc do przyczynienia się do rozwoju umiejętności i postaw niezbędnych do wykonywania kompetentnego działania zawodowego.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu gwarantujemy program szkoleniowy dostosowany do najwyższych standardów jakości i wymagań europejskich, z naciskiem na praktyczną orientację mającą na celu sprostanie rzeczywistym wymaganiom rynku pracy.

Dlaczego warto u nas studiować?

Astronomia i astrofizyka to ciągle zmieniająca się praca, więc ten magister astronomii i astrofizyki to twój kurs. W branży jest coraz więcej wyspecjalizowanych osób, więc poszerzenie swojego przygotowania zwiększy Twoje szanse na pracę. Dzięki Euroinnova będziesz mieć profesjonalistów, którzy pomogą Ci podczas szkolenia.

Ponadto mamy szeroką gamę kursów, dzięki czemu możesz wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim gustom i potrzebom, dzięki czemu nigdy nie pozostaniesz w tyle jako profesjonalista.

Skorzystaj z wyjątkowej okazji, jaką oferuje Ci Euroinnova i trenuj z naszym Magisterem Astronomii i Astrofizyki w najlepszej cenie. Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe. Dzięki formie płatności dostosowanej do Twoich możliwości wyróżnisz się jako profesjonalista w dziedzinie astronomii i astrofizyki.

Zapisz się i nie przegap szansy na rozwój swojej kariery zawodowej dzięki Euroinnova.

Będziemy na ciebie czekać!

Ogólna charakterystyka

Podsumowanie możliwości zawodowych mistrza astrofizyki:

Z tym magistrem astronomii i astrofizyki otrzymasz specjalistyczne szkolenie w świecie astrofizyki. Badania z zakresu astronomii i astrofizyki służą do poznania początków wszechświata oraz zmian, jakie może i obecnie zachodzą. Ten magister astronomii i astrofizyki zapewni uczniowi szkolenie, które wyróżni go w bardzo ważnym sektorze. Jeśli chcesz ukończyć studia licencjackie z fizyki, tytuł magistra pozwala na specjalizację w jednej z najatrakcyjniejszych dziedzin tej nauki, w której istnieje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany studiami doktoranckimi czy innymi studiami na wyższym poziomie na uniwersytecie, ten tytuł magistra może pomóc Ci uzupełnić wiedzę i skoncentrować swoje szkolenie w tej dziedzinie. Skontaktuj się z nami, a doradca szkoleniowy będzie mógł udzielić szczegółowych i niewiążących informacji o dostępnych programach studiów, treści studiów magisterskich lub procesie uzyskania do nich dostępu, a także o innych kursach i studiach magisterskich dostępnych w tej dziedzinie nauki z tymi, którzy doskonalą Twoje szkolenie i mają gwarancje dostępu do rynku pracy.

Cele mistrza astrofizyki:

Dzięki temu magisterowi z astronomii i astrofizyki studenci fizyki mają możliwość ukończenia studiów w jednym z obszarów o największym zapotrzebowaniu na wykwalifikowany personel, a także szereg wiedzy i umiejętności, które przydadzą się również w uzyskaniu dostępu do doktoratu co do dziedziny zawodowej. W tym celu ustala się następujące cele:

 • Dowiedz się, czym jest astronomia i jej historia.
 • Poznaj ruchy Ziemi i ich przyczyny.
 • Wskaż znaczenie astrofizyki i związanych z nią teorii.
 • Zrozum definicję kosmologii jako nauki i wyjaśnij jej pochodzenie.
 • Dowiedz się, czym jest atmosfera i określ części jej struktury.
 • Określ istniejące kryteria przed klasyfikacją widmową.
 • Przestudiuj procedury, które musisz znać przed równaniem transportu radioaktywnego.
 • Wskaż i rozpoznaj procesy atomowe i nieprzezroczystość w ośrodku gwiezdnym.
 • Rozpoznaj, czym są wiatry i przepływy gwiazd, i ustal ich najistotniejsze cechy.
 • Zrozum i poznaj charakterystykę Drogi Mlecznej i jej gwiezdną dynamikę.
 • Analizuj galaktyki eliptyczne i dowiedz się, jak określić niektóre z ich składowych.
 • Rozróżnij galaktyki soczewkowate i spiralne oraz określ niektóre z najważniejszych cech galaktyk nieregularnych.
 • Dowiedz się, z czego składa się astronomia pozagalaktyczna i jej tryb badania w różnych sąsiednich galaktykach.
 • Zdefiniuj gromady galaktyk, zidentyfikuj ich powstawanie i ewolucję na płaszczyźnie astronomii.
 • Podaj niezbędne informacje do przeprowadzenia procesu analizy danych pozyskanych z dziedziny astrofizyki.
 • Omów pojęcia statystyki opisowej i inferencyjnej jako pomocy w prowadzeniu badań poprzedzających pozyskanie danych.
 • Wyjaśnij najważniejsze terminy dotyczące prawdopodobieństwa i hipotez statystycznych.
 • Opisz każdy ze składników Układu Słonecznego i zastosuj prawa Keplera w modelu heliocentrycznym.
 • Wyjaśnij, jakie są zjawiska kolizyjne w Układzie Słonecznym i proces powstawania kraterów.
 • Zdefiniuj pojęcie planety i poznaj skład wewnętrzny i atmosferyczny każdej z planet Układu Słonecznego.
 • Zrozum proces powstawania Układu Słonecznego i jego ewolucję.
 • Zdefiniuj pojęcie egzoplanety i wyjaśnij każdą z metod ich wykrywania z zakresu astrobiologii.
 • Poznaj różne formy obserwacji astronomicznych z Ziemi i kosmosu.
 • Rozpoznaj i zidentyfikuj instrumenty, które można wykorzystać w astronomii: teleskopy, detektory, podczerwień i spektrografy.
 • Opisz rolę oka ludzkiego jako pierwszego detektora astronomicznego i określ cechy, które nadają mu taką funkcję.

Profesjonalne możliwości dla mistrza astrofizyki:

Po ukończeniu tego magistra astronomii i astrofizyki studenci będą mogli kontynuować karierę w świecie fizyki i nauki, rozwijając funkcje w sektorach takich jak edukacja, nauczanie, nauczyciele, badania w dziedzinie fizyki itp., a także jak kontynuuj studia i zdobądź oficjalny tytuł magistra uniwersyteckiego, aby uzyskać dostęp do doktoratu.

Na co przygotowuje cię mistrz astrofizyki:

Ten kurs zapewni ci niezbędną wiedzę, aby wyróżnić się w bardzo ważnym sektorze, aby poznać pochodzenie wszechświatów i poznać zmiany, które w nim zachodzą, a także studiować i znać atmosfery gwiezdne, instrumenty używane do analizy i znam tak dużo fizyki galaktycznej, jak i pozagalaktycznej. Studentom fizyki oferuje się pełne i aktualne szkolenie z przedmiotu, które mogą później ukończyć w ramach innych programów studiów w dziedzinie fizyki i nauk ścisłych, takich jak dostęp do doktoratu lub uzyskanie oficjalnego tytułu magistra na uniwersytecie Do kogo skierowany jest mistrz astrofizyki: Ten magister astronomii i astrofizyki jest skierowany do wszystkich niedawnych absolwentów astronomii i astrofizyki, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i szkolić się w międzynarodowym sektorze, w którym szkolenie naukowców ma znaczenie. . Podobnie skierowana jest do studentów studiów licencjackich w zakresie nauk ścisłych w ogóle, aw szczególności fizyki, którzy są zainteresowani szkoleniem w tym temacie, aby rozwijać swoją karierę w sektorze lub kontynuować studia na studiach doktoranckich lub magisterskich urzędnika uniwersyteckiego.

Kto jest mistrzem astrofizyki, którego celem jest:

Ten magister astronomii i astrofizyki jest skierowany do wszystkich niedawnych absolwentów astronomii i astrofizyki, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i szkolić się w międzynarodowym sektorze, w którym szkolenie naukowców ma znaczenie podczas nauki. Podobnie skierowana jest do studentów studiów licencjackich w zakresie nauk ścisłych w ogóle, aw szczególności fizyki, którzy są zainteresowani szkoleniem w tym temacie, aby rozwijać swoją karierę w sektorze lub kontynuować studia na studiach doktoranckich lub magisterskich urzędnika uniwersyteckiego.

Oficjalny charakter szkolenia:

Szkolenie to nie wchodzi w zakres oficjalnego szkolenia regulowanego (wczesna edukacja, edukacja podstawowa, szkolnictwo średnie, oficjalne szkolenie zawodowe FP, licencjat, stopień uniwersytecki, oficjalne studia magisterskie i doktoranckie). Jest to zatem szkolenie uzupełniające i/lub specjalizacyjne, mające na celu nabycie określonych umiejętności, zdolności lub predyspozycji o charakterze zawodowym, które mogą być ocenione jako zasługi w komisjach pracy i/lub egzaminach konkursowych, zawsze w ramach sekcji Szkolenia. i/lub Kształcenie ustawiczne, zawsze konieczne jest zapoznanie się z konkretnymi wymaganiami dotyczącymi oceny konkretnego publicznego banku pracy, do którego chcemy się ubiegać.

O szkole

pytania