Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

Wstęp

University of Denver Graduate School of Social Work to miejsce dla ludzi z celem - różnorodnych, kreatywnych nauczycieli, naukowców i pracowników socjalnych, którzy promują sprawiedliwość społeczną poprzez odważne pomysły i działania. Nasza praca opiera się na dowodach, jest napędzana przez naszą społeczność i inspirowana duchem odkryć, innowacji i otwartości Kolorado.

Nasze wartości

Filozofia pracy socjalnej obejmuje wartości, które tworzą ramy dla edukacji w zakresie pracy socjalnej, badań i zaangażowania społecznego.


Postępowe ideały

Równość i równouprawnienie, sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, różnorodność kulturowa i wolność

Koncentracja na systemach

Unikalna koncentracja pracy socjalnej na systemach i ich wpływie na ludzi jako centralnej koncepcji, która kształtuje nasz program nauczania, badania i praktykę.

Wiedza z zakresu pracy socjalnej

Doskonałość w rozwijaniu wiedzy z zakresu pracy socjalnej i jej rozpowszechnianiu wśród studentów, społeczności i decydentów.

Zmiana społeczna

Odpowiedzialność za promowanie zmian społecznych i kierowanie zawodem pracownika socjalnego w tym zakresie

Lokalizacje

  • Denver

    2148 S High St, Denver, CO, United States, 80208, Denver

    pytania