Keystone logo
© Eva Dang
Cambridge Islamic College

Cambridge Islamic College

Cambridge Islamic College

Wstęp

Cambridge Islamic College jest stworzenie pokolenia niezależnych islamskich uczonych i myślicieli, którzy są jednocześnie profesjonalistami i wnoszą wkład w szersze społeczeństwo brytyjskie. Cambridge Islamic College dąży do zlikwidowania rozdźwięku między głównym nurtem edukacji świeckiej a wyspecjalizowanymi naukami o islamie. Kładzie szczególny nacisk na przyciąganie bystrych, zdolnych studentów, którzy już są profesjonalistami lub są na drodze do zostania profesjonalistami. Oczekuje, że jej absolwenci będą aktywni jako wzór do naśladowania w swoich społecznościach, szanowani zarówno za znajomość religii, jak i za elastyczność, realizm i niezależność umysłu, z jaką ją stosują. W ten sposób zainspirują innych do łączenia praktyki islamu z pozytywną troską o wykorzystanie ich osobistych i zawodowych umiejętności dla dobra całego społeczeństwa.

Lokalizacje

  • Cambridge

    Sturton Street,58, CB1 2QA, Cambridge

    pytania