Keystone logo
© Tufigno Photo Services
Advenio eAcademy

Advenio eAcademy

Advenio eAcademy

Wstęp

Marsaxlokk village harbor of Malta, illuminated by sunset light

Założona w 2013 r. Advenio eAcademy jest instytucją szkolnictwa wyższego (HEI) z siedzibą na Malcie (numer licencji MFHEA: 2013-FHI-0006), która obsługuje międzynarodową klientelę wymagających dostawców usług edukacyjnych i uczniów.

Advenio eAcademy to instytucja szkolnictwa wyższego (HEI) z siedzibą na Malcie (numer licencji MFHEA: 2013-FHI-0006), która obsługuje międzynarodową klientelę wymagających dostawców usług edukacyjnych i uczniów. Zapewnia uczestniczącym instytucjom edukacyjnym i organizacjom szkoleniowym możliwość wyjścia poza ograniczenia związane z lokalami fizycznymi. Pozwala im to objąć wirtualny kampus, który pozwala na rozwój i wdrażanie najnowocześniejszych programów edukacyjnych i szkoleniowych, które naprawdę dodają wartości studentom.

Advenio eAcademy jest pierwszą instytucją szkolnictwa wyższego (HEI) na Malcie, która posiada licencję Maltańskiego Urzędu ds. Szkolnictwa Dalszego i Wyższego (MFHEA), oferującą certyfikowane kursy on-line. Wykorzystywana platforma e-learningowa to wielokrotnie nagradzane rozwiązanie EBLearn opracowane i utrzymywane przez E-Business Systems, ramię rozwiązań internetowych firmy AllSecure Ltd. EBLearn zapewnia biblioteki zasobów, prezentacje audiowizualne i wideo, funkcje forum i wiki oraz integruje wideo obiekty konferencyjne umożliwiające prowadzenie indywidualnych lub indywidualnych sesji coachingowych lub samouczków.

Platforma EBLearn zapewnia wirtualny kampus, który umożliwia opracowywanie i wdrażanie najnowocześniejszych programów edukacyjnych i szkoleniowych, które naprawdę dodają wartości studentom i interesariuszom. Kluczowe dla sukcesu Advenio eAcademy jest podejście zorientowane na studenta we wszystkich jej działaniach. Jest prowadzony przez zespół profesjonalistów zdeterminowanych, aby wykorzystać technologię i sieci partnerskie do opracowywania i dostarczania programów najwyższej jakości w sposób efektywny kosztowo i czasowo, zapewniając studentom wartość dodaną. Od samego początku Advenio eAcademy ma doświadczenie w międzynarodowej współpracy w poszukiwaniu najlepszych praktyk w e-learningu.

Valletta, Malta - The traditional houses and walls of Valletta, the capital city of Malta on an early summer morning before sunrise with clear blue sky

W ciągu ostatnich kilku lat Advenio eAcademy nawiązała strategiczną współpracę i partnerstwa z kluczowymi interesariuszami, takimi jak Malta Communications Authority, Malta Institute for Professional Photographers, SOS Malta i TradeMalta w zakresie opracowywania i dostarczania wysokiej jakości edukacji online. Advenio eAcademy nadal poszukuje lokalnych i międzynarodowych partnerstw w celu współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami komercyjnymi, którzy starają się wykorzystać i wykorzystać moc e-learningu, aby dodać wartość różnym grupom dorosłych studentów.

Akredytacja i certyfikacja

Kursy oferowane przez Advenio eAcadeny są uznawane przez maltański Urząd ds. Szkolnictwa Dalszego i Wyższego na Malcie za równoważne Maltańskim Ramom Kwalifikacji w ramach Europejskich Ram Kwalifikacji. Maltańskie ramy kwalifikacji (MQF) pomagają uczynić maltański system kwalifikacji łatwiejszym do zrozumienia i przeglądu oraz bardziej przejrzystym na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jest to również narzędzie referencyjne, które pomaga opisywać i porównywać kwalifikacje krajowe i zagraniczne w celu promowania jakości, przejrzystości i mobilności kwalifikacji we wszystkich rodzajach edukacji.

Odnosi się głównie do europejskich ram kwalifikacji (EQF), a także do innych pozaeuropejskich ram kwalifikacji. Poziomy odniesienia ułatwiają zrozumienie tego, co wie, rozumie i potrafi osoba ucząca się posiadająca kwalifikacje związane z maltańskimi ramami kwalifikacji.

Advenio eAcademy są również uznawane przez UE dzięki punktom ECTS przypisanym każdemu kursowi. Akredytacja kursu zapewnia zapewnienie jakości i uznanie kursu w UE.

MFHEA działa jako pośrednik między rządem a odpowiednimi instytucjami szkolnictwa wyższego i z powodzeniem nawiązała zorganizowany dialog, poprzez serię regularnych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby przyjąć sugestie, zalecenia i zająć się obawami sektora. Miałyby one służyć jako wkład w opracowywanie strategii krajowych.

Punkty ECTS działają jako polityka zapewniania jakości, która stanowi punkt odniesienia dla uznania i uznania. Uznawanie punktów umożliwia uczącym się uzyskanie uznania efektów uczenia się osiągniętych w różnych krajach bez konieczności ponownej oceny.

ECTS jest systemem punktowym opartym na osiągnięciach w nauce i nakładzie pracy związanym z kursem. Studenci mogą przenosić swoje punkty ECTS z jednej uczelni na drugą, dzięki czemu są dodawane, aby wnieść wkład w indywidualny program studiów lub szkolenie. Dlatego po przedstawieniu akredytowanego certyfikatu pracodawcy będą mieli jaśniejszy obraz osiągnięć studenta w krajowych i europejskich ramach kwalifikacji.

Platforma e-learningowa - eB-Learn

Od 2003 r. E-Business Systems na Malcie pracuje nad rozwojem i ulepszaniem swojej platformy e-learningowej EBLearn. Platforma ta zapewnia bardzo przyjazne dla użytkownika podejście do nauczania mieszanego. Pozwala na bezproblemową integrację tradycyjnych środowisk klasowych z bardziej nowoczesnymi odmianami online. System zapewnia pełną elastyczność przy rekrutacji studentów, co jest szczególnie atrakcyjne w przypadku wewnętrznych środowisk edukacyjnych. W ten sposób studenci mogą zapisać się na program, który składałby się z kilku kursów, z których każdy miałby określoną liczbę modułów. Mogą też zdecydować się na zapisanie się na indywidualny kurs w ramach programu lub mogą również zapisać się na określone moduły w ramach poszczególnych kursów programu. EBLearn był zwycięzcą krajowej nagrody e-Biz, przyznanej przez Malta Communications Authority 2011 za najlepsze wykorzystanie technologii w edukacji i szkoleniach. EBLearn różni się od większości aplikacji e-learningowych dostępnych na rynku, ponieważ jest wysoce konfigurowalny i zawiera rozbudowane narzędzia do samodzielnego lub grupowego uczenia się w systemie, które można ustawić tak, aby najlepiej pasowały do stylu uczenia się i metodologii uczenia się danej instytucji . EBLearn to gotowe rozwiązanie dla organizacji, które poszukują najnowocześniejszych rozwiązań poprawiających doświadczenie edukacyjne ich uczestników. EBLearn jest oferowany na zasadzie oprogramowania jako rozwiązania (SaaS), co oznacza, że klienci nie muszą inwestować w sprzęt lub zespoły wsparcia technicznego, aby uruchomić system. Zapewnia to ściślejszą kontrolę wydatków i bardziej efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów. Innowacje i zalety oferty Aspekty innowacyjne można podsumować następująco:

• Pełna elastyczność w projektowaniu i opracowywaniu treści dla tradycyjnych kursów stacjonarnych, kursów mieszanych (w tym połączenie interaktywnych lub nagranych wcześniej zajęć audiowizualnych online i tradycyjnych zajęć w klasie) lub kursów online (które obejmują tylko dokument i materiały audiowizualne dostępne on-line).

• Pełna elastyczność w działaniu systemu, ponieważ jest on dostarczany na zasadzie SaaS, co pozwala na szybką skalowalność i silną ciągłość biznesową oraz rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych po awarii.

• Pełna elastyczność w zarządzaniu programami dzięki potężnym narzędziom do zarządzania kursami dostępnymi dla administratorów, aby umożliwić im korzystanie z danych systemu EBLearn do proaktywnego działania w celu poprawy ogólnego udziału studentów w kursach i wskaźników ich ukończenia. EBLearn wspiera wspólne uczenie się, korepetycje / mentoring online, pomoc wirtualną, ocenę online i inteligentną obsługę dokumentów. Platforma EBLearn różni się od większości aplikacji e-learningowych dostępnych na rynku, ponieważ jest wysoce konfigurowalna i zawiera rozbudowane możliwości samodzielnej nauki lub nauki grupowej w ramach systemu. Można je ustawić tak, aby najlepiej pasowały do stylu i metodologii uczenia się danej instytucji.

Innowacyjne aspekty można podsumować w następujący sposób:

• Pełna elastyczność w projektowaniu i opracowywaniu treści;

• Pełna elastyczność w działaniu systemu, który jest dostarczany na zasadzie SaaS, co pozwala na szybką skalowalność i silną ciągłość biznesową oraz rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych po awarii;

• Pełna elastyczność w zarządzaniu programami dzięki potężnym narzędziom do zarządzania kursami dostępnymi dla administratorów, aby umożliwić im wykorzystanie danych systemowych do proaktywnego działania w celu ulepszenia ogólnego kursu studentów.

160746_Eblearn.JPG

Lokalizacje

  • Malta Online

    33/4 Abate Rigord Street, Ta Xbiex,, XBX 1128, Malta Online

pytania