Keystone logo

Najlepsze uniwersytety dla online Programy w Słowenia 2023

Liczba instytucji: 11
  • London
  • Madrid
  • Tallinn
  • + 6 jeszcze

  Ucz się od wykładowców i pracowników naszych najlepszych technologicznych uniwersytetów partnerskich UE. Zdobądź praktyczne doświadczenie dzięki sprawom firmowym, pracy nad projektami i współpracy. Konkurencyjne ceny czesnego. Miłej zabawy podczas spotkań i nawiązywania kontaktów z podobnie myślącymi uczniami z całego świata!

  • Koper
  • Salzburg
  • Ljubljana
  • + 3 jeszcze

  Alma Mater Europaea to niezależna uczelnia wyższa, która specjalizuje się w kształceniu skoncentrowanym na karierze na kierunkach, na których brakuje kariery zawodowej. Nasze programy studiów są odpowiednie, aktualne, interdyscyplinarne i interaktywne.

  • Maribor

  Wydzia? Nauk Przyrodniczych i Matematyki (FNM) zosta? za?o?ony w 2006 roku. Sta?o si? tak, gdy Wydzia? Edukacji rozpad? si? na trzy ró?ne wydzia?y. FNM jest podzielony na ró?ne wydzia?y: Wydzia? Biologii, Wydzia? Fizyki, Wydzia? Matematyki i Informatyki oraz Wydzia? Nauk Technicznych. Wizj? wydzia?u jest bycie wiod?cym o?rodkiem edukacyjnym, badawczym i aplikacyjnym w regionie studiuj?cym biologi?, ekologi?, fizyk? i matematyk?. Stara si? równie? by? wiod?cym o?rodkiem kszta?cenia przysz?ych nauczycieli w S?owenii w ró?nych dziedzinach, takich jak nauki ?cis?e, matematyka i studia techniczne.

  • Celje

  Tworzymy przyszłość poprzez wiedzę, przedsiębiorczość i innowacje - w ISSBS tworzymy historie sukcesu. Wszystkie programy studiów przyznają stopnie akredytowane na poziomie międzynarodowym, a są akredytowane przez Słoweńską Agencję Zapewnienia Jakości (SQAA). Twój stopień będzie uznawany na całym świecie, a SQAA jest członkiem ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

  • Ljubljana

  Sigmund Freud University Ljubljana (SFU Ljubljana) jest jednym z międzynarodowych oddziałów Sigmund Freud University Vienna, akredytowanego prywatnego uniwersytetu prawa austriackiego. AQ Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) akredytowała programy studiów na Wydziale Nauk Psychoterapeutycznych (2013) i Wydziale Psychologii (2018).

  • Ljubljana

  Od 2007 roku Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów tworzy środowisko, które oferuje naszym studentom rozwój zawodowy i dogłębną wiedzę, którą następnie wdrażają w swojej pracy. VŠR College of Accounting and Finance jest prywatną uczelnią wyższą.

  • Ljubljana

  IBS International Business School Ljubljana , Słowenia, to mała prywatna uczelnia nauk stosowanych, która prowadzi programy licencjackie i magisterskie w biznesie międzynarodowym. Słoweńskie władze uniwersyteckie w pełni akredytują IBS i jego programy. IBS International Business School Ljubljana zaczęła rozwijać podejście skoncentrowane na uczniu w 2009 roku.

  • Ljubljana

  University of Ljubljana , założony w 1919 roku, z 23 wydziałami i 3 akademiami sztuki, jest najstarszym i największym szkolnictwem wyższym, badaniami naukowymi i instytucją artystyczną w Słowenii. Uniwersytet wspiera badania podstawowe, stosowane i rozwojowe. Obecnie University of Ljubljana należy do 3% najlepszych uniwersytetów na świecie.

  • Maribor
  • Belgrade

  We are a fully accredited modern European business school dedicated to individuals who are interested in improving their knowledge and competitiveness through online and face-to-face learning. Our high-quality study programmes, available in four different languages, follow the standards and requirements of the current European and global business environment.

  • Ljubljana

  GEA College has been a synonym for business education with a focus on entrepreneurship and management since its establishment in 1990.

  • Odense
  • Kolding
  • Slagelse
  • + 7 jeszcze

  University of Southern Denmark stworzył instytucję zajmującą się wyższymi badaniami i edukacją, która zapewnia pierwszorzędne możliwości edukacyjne i jest partnerem do współpracy zarówno dla publicznych, jak i prywatnych przedsiębiorstw i organizacji w celu zapewnienia wykwalifikowanej siły roboczej.