Tytuł magistra w zakresie celów zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Opis programu

 • Stopień naukowy: Uniwersytet Pegaso
 • Modalność: online
 • Godziny - ECTS: 72 ECTS
 • Czas trwania: 12 miesięcy

144006_pexels-photo-886521.jpeg

prezentacja

Official Master's Degree in Sustainable Development Goals lub Master's Degree in ODS to szkolenie z dyplomem uzyskanym na Uniwersytecie Pegaso we Włoszech i certyfikatem CIFAL Miami (z ONZ) kierowanym przez Smartly, Social Entrepreneurship in ODS in sojuszu z Aucal Business School która ma wnieść rzeczywisty wkład w globalną społeczność lokalną, przyczyniając się do procesu transformacji świata, na który wpływają wszystkie bieżące wydarzenia i promując większe włączenie człowieka w ochronę planety.

Cele zrównoważonego rozwoju Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjętej przez państwa członkowskie ONZ, jak wskazano w jej preambule, stanowią „plan działania na rzecz ludzi, planety i dobrobytu. umocnić powszechny pokój w ramach szerszej koncepcji wolności (...) likwidacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, jest największym wyzwaniem stojącym przed światem i niezbędnym wymogiem dla zrównoważonego rozwoju ”.

Zgodnie z tym celem tytuł magistra w zakresie celów zrównoważonego rozwoju ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów Agendy 2030 poprzez wkład narzędzi koncepcyjnych i narzędzi zarządzania do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Orientacja merytoryczna i metodologia szkolenia pozwalają na promowanie rozwoju kierunków działania nie tylko na poziomie krajowym, ale także, a zwłaszcza na poziomie niższym i lokalnym.

W tym sensie niniejszy program SDG stara się pracować nad tą kwestią na dwóch równorzędnych osiach: rozwijaniu zdolności nieodłącznie związanych z przywództwem w globalnej agendzie i szkoleniu obywateli, aby uznawali swoje prawa w celach zrównoważonego rozwoju.

Program akademicki

Plan badań jest zorganizowany z perspektywy lokalnej i globalnej, gdzie nowe podejście Nowej Agendy Miejskiej z lokalizacją SDG jest włączone do tematów już znanych każdemu administratorowi, stara się pokazać, jak w ten sposób większa optymalizacja zasoby, generowanie konsensusu i promowanie aktywnego obywatelstwa jako drogi do pokoju społecznego. Oprócz tworzenia światowych liderów zaangażowanych w nowy program, którego wymaga ludność.

Przedmioty obowiązkowe

 • Wprowadzenie do celów zrównoważonego rozwoju
 • Parlamenty SDG
 • Komunikacja w ODS
 • Przywództwo 2030
 • Zrównoważone miasta i turystyka
 • Zrównoważona przedsiębiorczość
 • Rozwój lokalny i zakorzenienie
 • Mobilność i zrównoważona urbanizacja
 • Kultura pokoju i odporności
 • Zarządzanie projektem
 • Final Master's Thesis (TFM)

Opcjonalne przedmioty

 • Akademia i ODS
 • Planowanie i pomiary w ODS
 • Polityka publiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Praca terenowa w zarządzaniu i ODS

 • W 2022 r. (Opcjonalnie, po zakończeniu przez Mistrza).

Włochy

Warsztaty lokalizacji ODS (jeden tydzień twarzą w twarz na Uniwersytecie Pegaso we Włoszech)

Ekwador

Pobyt naukowy (1 miesiąc osobiście na Private Technical University of Loja, Katedra UNESCO UTPL, Ekwador)

Ostatnia aktualizacja Lis 2020

Informacje o uczelni

Aucal es una Escuela de Negocios de educación superior de carácter internacional, que nació en 1999 como una de las pioneras en materia de formación online en España, que asume con compromiso y vocaci ... Czytaj więcej

Aucal es una Escuela de Negocios de educación superior de carácter internacional, que nació en 1999 como una de las pioneras en materia de formación online en España, que asume con compromiso y vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo profesional de cada alumno, transformándose actualmente en su principal misión y espíritu de lucha. Pokaż mniej
Getafe , Zamora + 1 Więcej Mniej