Podobnie jak programy kampusu LACM, LACM Online oferuje online hybrydowy program w Guitar Performance:

Test Program Associate of Arts w programie Guitar Performance Jest 9-stym programem Professional Degree w niepełnym wymiarze godzin. Uczniowie uczą się podstawowych i zaawansowanych umiejętności, a jednocześnie zachęcają uczniów do wyrażania niepowtarzalnego głosu. Nasz program Performance Guitar Performance podkreśla trudne połączenie harmonii, czytania, rytmu, solo i akompaniamentu, a także dostęp do szerokiego zakresu słowników stylistycznych. Wydział obejmuje jednych z najwybitniejszych profesjonalnych gitarzystów działających na świecie, a ich wspólnym celem jest pomaganie studentom w rozwijaniu profesjonalnych umiejętności do wykorzystania w studio i na scenie. Kursy są specjalnie zsekwencjonowany w celu maksymalizacji potencjału nauki w całym programie. Ten hybrydowy program online obejmuje również 2 wizyty w ramach intensywnego programowania w obrębie kampusu.

Warunki przyjęcia

Starsze szkoły średnie, seniorzy i absolwenci mogą ubiegać się o program Associate's Degree i Diploma na LACM Online. Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy Strona internetowa przyjęć Szczegółowy opis wymagań aplikacyjnych. Wymagania obejmują odniesienie muzyczne i oficjalne transkrypty. Studenci zagraniczni muszą przedstawić wynik TOEFL w wysokości 70 lub wyższej.

Jak ubiegać się o przyjęcie

Kandydaci, którzy są gotowi ubiegać się o LACM, będą musieli wypełnić Aplikację Rekrutacyjną i przesłać przesłuchania przez Akceptuj aplikację. Wnioskodawcy będą musieli poprosić ich oficjalną szkołę średnią, GED lub kolegium o transkrypcję z instytucji przyznającej grant i wysłać je do LACM. Wyniki egzaminu TOEFL dla studentów zagranicznych będą również musiały zostać przesłane do LACM. Wszyscy wnioskodawcy będą składać 60 dolarów opłaty aplikacyjnej, gdy wniosek zostanie zakończony.

Przelewu

LACM Online nie przenosi bezpośrednio kredytów muzycznych z innej instytucji, z wyjątkiem kolegiów, które zawarły porozumienia dotyczące artykulacji. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w testach praktycznych. Studenci, którzy udowodnią biegli w trakcie testów na miejscu, otrzymają zaliczenie na kurs i mogą przejść na kolejny poziom nauczania.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 2 więcej kursów w Los Angeles College of Music »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Sie 2019
Duration
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa