• TERMINY: Darmowe i niestandardowe. Zalecenie: 2,5 miesiąca (15 grudnia-28 lutego).
  • MODE: ONLINE. (Z możliwością opcjonalnego tutoriali twarzy).
  • Punktów: 15
  • CENA: 1.125 €.
odbudowa

Specyficzne problemy rehabilitacji zostaną opracowane, student będzie uczyć się odpowiednią terminologię techniczną, jednak są bardzo zindywidualizowane nauczanie każdy student oznaczyć swój poziom.

Uważamy, że konkretny moduł o rehabilitacji potrzebne do zrozumienia miejskiej regeneracji w pełni zastosowanie nowych technologii dla poprawy zamieszkiwania, dostępności dla bezpiecznej, zdrowej i dostępnego środowiska.

  • wiedza budynek XX wieku
  • Procedury stosowane w rehabilitacji architektonicznego
  • Renowacja budynku XX wieku
  • rehabilitacja energia
  • Procedury renowacji architektonicznej.

CERTYFIKACJA TYTUŁ

University Studies rozszerzeń Diploma in Rehabilitation Arquitectónica.Habilita jako ekspert w renowacji architektonicznej.

Program prowadzony przez:
  • Język hiszpański

Zobacz 9 więcej kursów w MADIN USAL »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Duration
3 miesięcy
Zaoczne
Cena
1,125 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty