Przeczytaj oficjalny opis

O

Centrum Prawa Europejskiego w King's College London ma przyjemność ogłosić szczegóły dotyczące programu nauczania na odległość na lata 2018-2019 prowadzącego do uzyskania dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie prawa Unii Europejskiej. Teraz, w 26. roku udanego roku, wzięli w nim udział studenci z Wielkiej Brytanii i innych części Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Europy Środkowo-Wschodniej, Dalekiego Wschodu i USA.

Ukończenie tego rygorystycznego programu zapewni ci przewagę na konkurencyjnym rynku pracy. Zapewnia naukę w jednym z wiodących ośrodków europejskich w zakresie prawa europejskiego i jest studiowany na podstawie kształcenia na odległość, dzięki czemu unika się decydującego czasu spędzonego poza miejscem pracy. Program ma na celu zapewnić Ci dogłębne i

aktualną wiedzę na temat najważniejszych teoretycznych i praktycznych aspektów prawa UE poprzez skupienie się na traktatach Unii Europejskiej.

Deklaracja z referendum UE: AKTUALIZACJA

Po decyzji Brexit King's College London potwierdził swoje całkowite zaangażowanie w utrzymanie pozycji lidera w zakresie prawa UE i prawa konkurencji UE. Zarejestruj się w tym programie, aby mieć pewność, że jesteś na najlepszej pozycji, aby zrozumieć zmiany, kiedy się pojawią - i wykorzystać wszystkie nowe możliwości, które mogą się pojawić

Cele programu

Skorzystaj z bardzo odpowiedniego programu, który:

 • Zajmuje się swobodnym przepływem towarów i osób (w tym obywatelstwa), swobodą przedsiębiorczości, swobodą świadczenia usług, swobodnym przepływem kapitału oraz unię gospodarczą i walutową
 • Obejmuje również prawo konkurencji, politykę społeczną, politykę ochrony środowiska i stosunki zewnętrzne
 • Zakończenie kontroli sądowej prawa UE, w tym odpowiedzialności instytucji UE, oraz egzekwowania prawa UE w odniesieniu do ochrony praw osób fizycznych w sądach krajowych oraz w odniesieniu do mających zastosowanie procedur

Idealne dla

Ten kurs został zaprojektowany dla

 • Prawnicy w prywatnej praktyce
 • Wewnętrzni radcy prawni
 • Barristers
 • Kierownicy usług finansowych
 • Doradca ds. Znaków towarowych
 • Rzecznicy patentowi
 • Menedżerowie marketingu
 • Urzędnicy państwowi
 • Sędziowie i sędziowie
 • Organy regulacyjne
 • Wszyscy, którzy potrzebują gruntownego zrozumienia prawa Unii Europejskiej

Teraz, w 27. ubiegłym roku, wzięło w nim udział ponad 600 studentów z Wielkiej Brytanii i innych części Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Europy Środkowo-Wschodniej, Dalekiego Wschodu i USA.

Tylko niektóre organizacje, które już skorzystały z programu:

Komisja Europejska * AEGON * Musat

Struktura programu

Nauka na odległość Dyplom studiów podyplomowych w prawie Unii Europejskiej składa się z trzech modułów zawierających 12 jednostek. Rozpocznie się 1 października 2018 r. I potrwa ponad osiem miesięcy, kończąc na badaniu w maju 2019 r. Pierwsza jednostka zostanie wysłana 1 października 2018 r., A kolejne jednostki będą wydawane co dwa tygodnie do kwietnia 2019 r., Z czterotygodniowym Przerwa na Boże Narodzenie. Pytania będą ustalane na końcu każdej jednostki i odpowiedzi modelu na te będą wysyłane z następującą jednostką. Ponadto w trakcie programu zostaną ustalone trzy obowiązkowe zadania, które będą wliczane do końcowego wyniku.

Format jednostki

Jednostki dostarczane są w postaci wydruku w formie papierowej oraz jako dokumenty PDF za pośrednictwem strony internetowej programu. Każda jednostka jest zaprojektowana tak, aby była w zasadzie samodzielna, ale zalecana i sugerowana będzie dalsza lektura. Dla każdej jednostki studenci otrzymają: pakiet materiałów zawierających tekst, kopie odpowiednich przepisów, decyzje i ogłoszenia Komisji, wyroki Sądu i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, praktyczne przykłady, pytania i modele odpowiedzi w celu sprawdzenia swojej wiedzy w miarę postępów.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w KNect365 »

Ostatnia aktualizacja October 1, 2018
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
8 miesięcy
Cena
5,400 GBP
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paźdz. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa