Szerokie badanie trendów politycznych i dyplomatycznych dzisiaj

EXCEL W DZIEDZINIE NAUKI POLITYCZNEJ

Doktor / doktorat z ekonomii politycznej jest oferowany wspólnie i jako program podwójny przez Uniwersytet SMC i Universidad Central de Nicaragua. The Doktor nauk ekonomicznych Jest obszernym badaniem współczesnych trendów politycznych i dyplomatycznych, wymagających posiadania solidnego tła w tej dziedzinie, zarówno akademickiej jak i profesjonalnej. Program składa się z kursów, które dostarczają szerokiego spektrum międzynarodowych problemów politycznych z punktu widzenia różnych zaangażowanych stron. Program skierowany jest do osób, które chcą wyróżniać się w tej dziedzinie coraz ważniejszego znaczenia i pragną uzyskać międzynarodową perspektywę na temat dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ma również na celu osoby, które chcą poświęcić swoją karierę kierunek akademickim, rozwijanie umiejętności w zakresie badań stosowanych, doradztwo polityczne i wykłady w dziedzinie dyplomacji / nauk politycznych.

UCN Universidad Central de Nicaragua powstała w 1997 roku jako prywatna uczelnia Nikaragui w Managua w Nikaragui. Była akredytowana przez Consejo Nacional de Universidades i uzyskała status w pełni autonomicznego uniwersytetu z nieograniczonym stopniem przyznawania uprawnień przez Akt Parlamentu i przez przyznanie w pełni autonomicznego statusu uniwersyteckiego przez dekret Prezydenta Nikaragui.

TRWANIE

Program jest całkowicie elastyczny, a zatem jego długość zależy od postępu, czasu i wysiłku, które są przygotowane do poświęcenia. Studenci mogą swobodnie rozpocząć kursy w dowolnym czasie, aby uczcić i wspierać poszczególne programy naszych studentów, którzy głównie pracują na stanowiskach kierowniczych. Niemniej jednak na początku każdego kursu, razem ze swoim profesorem, skonstruujesz harmonogram ukończenia kursu.

KONSPEKT SZKOLENIA

Core Stage

 • Metodologia i projektowanie badań I
 • Metodologia i projektowanie badań II

Etap specjalizacyjny

 • Zaawansowana ekonomia polityczna
 • Polityka światowa i porównywalna
 • stosunki międzynarodowe
 • Prawo i państwo
 • Zaawansowana teoria polityczna

Etap dysertacji

 • Rozprawa
 • Rozprawa obrony

KRYTERIA PRZYJMOWANIA

Swiss Management Center wita wykwalifikowanych kandydatów bez dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religijne i rasowe. Uczestnicy kształcenia na odległość przyjmowani są w sposób ciągły.

Wstęp do Swiss Management Center określa minimalne kryteria mające na celu identyfikację kandydatów, którzy mają solidny potencjał akademicki i którzy wykazują się kreatywnością, krytycznym myśleniem, wartością społeczną i moralną, dowodem znajomości języka angielskiego i silnej motywacji.

WYMAGANIA KURSOWE

 • Magister z międzynarodowej uczelni
 • Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych lub wyższych stanowisk kierowniczych
 • Znajomość języka angielskiego

WSTECZ PROGRAMU

Ze względu na elastyczną strukturę programu, rejestracja jest na bieżąco. Wspierane przez asynchroniczną metodę uczenia się, przyznaje się, że studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym czasie w zgodzie z osobistymi i zawodowymi zobowiązaniami.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 4 więcej kursów w SMC University »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
12,900 EUR
Kurs SMCU za kwartał w wysokości 990 € + rata na zajęcia 1 € 1,750 (przy zapisaniu) + rata na czesne 2 € 1,750 (od początku zatwierdzenia). Alternatywnie jedna jednorazowa opłata w wysokości 9 500 EUR + czesne UCN (jedna jednorazowa wyplata w wysokości 3
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń

Otwórz rejestrację

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa