Online Bachelor of Science w Theological Studies, General Christian Ministries

Program studiów jest przygotowanie liderów chrześcijańskich (zarówno świeckich przywódców i kaznodziejów) do wykonywania różnych ministerstw w kontekście lokalnym kościele. W uzupełnieniu do celu określonego dla studiów teologicznych (oraz Arts and Sciences rdzenia) studenci będą mogli:

  • wyartykułować praktycznej teologii biblijnej i filozofię życia i posługi;
  • wykazanie umiejętności w różnych lokalnych posług kościelnych;
  • zapewnić przewagę w miejscowym kościele poprzez nauczanie / przepowiadania, planowania, organizowania i nadzorowania programów pomocy potrzebującym, wzrostu i dojrzewania nowych wierzących.

Bachelor of Science w Theological Studies, General Christian Ministries Tor został zaprojektowany, aby być uzyskane wyłącznie w Internecie.

Wymagania

124 godzin, z kitel 2,0 GPA we wszystkich segmentach stopnia wskazano poniżej.

Sztuki i Nauki 44 godzin
POL 1011 Basic English Grammar, wykorzystanie i Kompozycja I 3
POL 1022 Basic English Grammar, wykorzystanie i Skład II 3
POL 2111 Arcydzieła literatury światowej I 3
POL 2122 Arcydzieła Literatury Światowej II 3
HIS 1011 History of Western Civilization I 3
HIS 1022 History of Western Civilization II 3
MUS 1002 Wprowadzenie do muzyki i uznanie 3
PHE 2100 Life Time Fitness 2
PHE XXX aktywność wyborcza 1
MAT 1101 College Algebra 3
SPE 1000 Fundamentals of Speech 3
SCI 2204/14 Physical Science Survey / Lab 4
SSC 3101 Małżeństwo i rodzina 3
IDS 1001 Przywództwo i numerem: Rozwój osobisty 2
IDS 2001 Przywództwo i nazywając: Zasady przywództwa 2
IDS 1902 Chrześcijaństwo, kultura i Światopogląd: Wprowadzenie 2
SSC 1000 Online Orientacja * Wstępnym Audytu
Theological Studies 37 godzin
BIB 1100 Wprowadzenie do studiów biblijnych 2
BIB 1250 Ewangelizacja & Discipleship 2
BIB 1011 OT Survey: Prawo i Historia 3
BIB 1031 NT Ankieta: Listy i Objawienie 3
BIB 2032 OT Ankieta: Poetry & Prophecy 2
BIB 2062 NT Ankieta: Ewangelia i Dzieje Apostolskie 2
BIB 2601 Biblijna interpretacja 3
3251 Systematic Theology I 2
3301 Systematyczne Teologia II 3
3402 Systematyczne Teologia III 3
4032 Eschatologia 2
Biblii i teologii Fakultety (4 godziny na poziomie od 3000 do 6 godzin na poziomie 4000 10
STUDIA MINISTERSTWO 30 godzin
IDS 1902 Chrześcijaństwo, kultura i Światopogląd Wprowadzenie 2
IDS 3101 Chrześcijaństwo, kultura i Światopogląd Intermediate 2
IDS 4101 Chrześcijaństwo, kultura i Światopogląd Capstone 2
YFM 2002 Edukacja w Kościele lokalnym 3
MIN 1011 Kościół lokalny & świata Misje 2
MIN 3601 Poradnictwo chrześcijańskie 3
Ministerstwo Fakultety (co najmniej 8 godzin od poziomu 3000 lub wyżej) 16
OGÓLNA obieralnych (Wszystkie darmowych obieralnych przeniesione z innych instytucji musi spełniać wymagania dla kredytów transferu określonych w katalogu Welch College) 13 godzin

Przykładowe Kursy podstawowe

3251. Teologii systematycznej I: CHRISTIAN teologii i światopoglądu - Kurs ten służy jako wprowadzenie do dyscypliny teologii. Kurs będzie zdefiniować i przedstawić cele i metody teologii. Będzie ona obejmować również zagadnienia filozoficzne prawdy i epistemologii z celem definiowania i obronie chrześcijańskiego światopoglądu w kontekście pluralistycznym społeczeństwie.

4032. Eschatologia - analiza zdarzeń końcowych, z pewnymi zwróceniem uwagi na postmillennialism, ale bardziej Millenaryzm i Premilenializm jak powszechnie posiadanych dzisiaj, koncentrując się na zbawcze przymierzy oraz w jaki sposób przyczyniają się do widoku człowieka eschatologia. IDS 1902, 3101, 4101. Chrześcijaństwo, kultura i Światopogląd - Kursy te będą koncentrować się na najważniejszych narzędzi i wiedzy potrzebnych do tworzenia podstawowego chrześcijańskiego światopoglądu chrześcijańskiego przywództwa we współczesnym świecie. Każdy kurs będzie obejmować te same tematy, ale w podstawowych, pośrednich i zaawansowanych poziomach, w tym takie tematy jak relacje Kościoła i kultury; apologetyka kulturalnych; apologetyki dla świadka; nowoczesności i ponowoczesności; Rozeznanie Christian sztuki, rozrywki i innych produktów rolnych, w tym kultury popularnej; praca, rozrywka, i sport; korzyści i ograniczenia nauki i technologii; Współczesne zagadnienia bioetyczne; Opieka nad stworzeniem; zaangażowanie w życiu publicznym i obywatelskim; i myśli ekonomicznej. UWAGA: Kursy online są przeznaczone dla studentów nietradycyjnych, dorosłych. Oznacza to, że kandydaci muszą mieć co najmniej 23 lat. Niepełnoletni uczniowie mogą złożyć pisemne odwołanie wyjątek wziąć kursy online. Odwołania opierają się na okoliczności łagodzące, takie jak problemy związane ze zdrowiem (studenta lub członka rodziny, dla których student Dozorca), niepełnosprawnych fizycznie, które wykluczają tradycyjnej rejestracji lub obowiązku służby wojskowej, które uniemożliwiają tradycyjne rejestracji. Odwołania, które są przyznawane z takich powodów może prowadzić do studenta jest dozwolone, aby zapisać w jednym lub dwóch kursach i okresowej oceny postępów. Pisemne odwołania należy składać do Provost w gketteman@welch.edu lub przez nas na adres: Rektor Welch College 3606 West End Avenue Nashville, TN 37205

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w Welch College »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Sie 2019
Duration
127 godziny
Cena
348 USD
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa