Read the Official Description

Praca z niepełnosprawnością w celu umożliwienia dobrego życia dla siebie i innych

Dziś uznajemy niepełnosprawności jako części różnorodności ludzkiej. Ale co to znaczy pracować z niepełnosprawnością w sposób, który umożliwia dobre życie dla siebie i innych?

W tym kursie będziesz miał możliwość zaangażowania się z jednymi z największych wyzwań stojących przed niepełnosprawnych, rządów i społeczeństw. Będziesz odkrywać praw człowieka podejścia do niepełnosprawności i krytycznie analizuje koncepcje integracji, dostępu i wsparcia. Dowiesz się również o polityce niepełnosprawności i polityki, rzecznictwo i aktywizmu, i zastanowić się, jak pracować z niepełnosprawnością na wielu poziomach w celu umożliwienia dobrego życia dla wszystkich.

Jakie tematy będą obejmować?

 • Znaczenie wartościowania ludzkiego różnorodności, integracji i przynależności
 • Konsekwencje dyskryminacji i barier w dostępie w życiu osób niepełnosprawnych
 • Definicje niepełnosprawności, prawa człowieka, dostępu, opieki, wsparcia i wkładu
 • Znaczenie międzynarodowych ram praw człowieka, w tym UNCRPD
 • Co opieki i wsparcia wygląda w praktyce
 • Różnorodne sposoby, że osoby niepełnosprawne przyczynić się do społeczeństwa
 • Rzecznictwo i aktywizm jako kanały do ​​pracy na zmiany

Co można osiągnąć?

 • Zidentyfikować i wyjaśnić, co dobre życie może oznaczać dla różnorodności ludzi, w tym osób niepełnosprawnych
 • Ocenić znaczenie słuchania pomysłów i doświadczeń życiowych osób niepełnosprawnych
 • Wyjaśnij, praw osób niepełnosprawnych poprzez analizę międzynarodowych ram praw człowieka, w tym Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD)
 • Wyjaśnić, jak dyskryminacja i bariery wpływ na życie osób niepełnosprawnych
 • Przeglądaj zrozumienie dostępu jako posiadające różne wzory, które mogą włączać i wyłączać
 • Krytycznie angażować z debat wokół opieki i wsparcia, i wyjaśnić, co te pojęcia wyglądać w praktyce
 • Krytycznie zastanowić się, co możemy zidentyfikować i wartość jako wkład - ekonomicznie, kulturowo i osobiście
 • Przeglądaj kanały do ​​pracy na zmiany na poziomie indywidualnym, lokalnym i globalnym

Kto jest kurs?

Kurs ten jest odpowiedni zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych, którzy chcą podnieść ich świadomość niepełnosprawności oraz zagadnień związanych z niepełnosprawnością w kontekście globalnym. Jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, przyjaciół i sojuszników; specjalistów w sektorze opieki i pracy społecznej; służby zdrowia medycznych i pokrewnych; wychowawcy; zbudowane specjalistów ochrony środowiska; Zwolennicy i politycy; uczonych; i kształcenia uczniów.

Praca z niepełnosprawnością jest odpowiedni follow-up do swojej siostrzanej oczywiście Myślenie przez niepełnosprawność, która przeniesie Cię do współczesnego rozumienia niepełnosprawności jako wymiar różnorodności ludzkiej.

Program taught in:
Język angielski
FutureLearn

See 257 more programs offered by FutureLearn »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Open Enrollment
Duration
6 tygodnie
Zaoczne
Cena
Free
By locations
By date
Data początkowa
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment