Master of Public Administration (MPA)

Walden University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Master of Public Administration (MPA)

Walden University

Poznaj strategie tworzenia i wdrażania programów i projektów promujących pozytywne zmiany społeczne za pośrednictwem programu Master of Public Administration (MPA) Walden University . Zdobywaj umiejętności zarządzania i organizacyjne, badając, w jaki sposób administracja polityką może pozytywnie wpływać na zaniedbane populacje. Przeanalizuj obecne badania w tej dziedzinie, gdy będziesz się promował współpracę między agencjami i departamentami.

Specjalizacje (oprócz Programu ogólnego)

 • Sprawiedliwość karna
 • Zarządzanie awaryjne
 • Globalne przywództwo
 • Polityka zdrowotna
 • Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego i koordynacja
 • Międzynarodowe organizacje pozarządowe (NGO)
 • Prawo i polityka publiczna
 • Zarządzanie samorządem dla zrównoważonych społeczności
 • Nonprofit Management and Leadership
 • Analiza polityki
 • Zarządzanie publiczne i przywództwo
 • Terroryzm, mediacja i pokój
 • Społeczna przedsiębiorczość i innowacje
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 5, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Listop. 26, 2018
Grudz. 10, 2018
Duration
Czas trwania
2 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Stany Zjednoczone - USA Online
Data rozpoczęcia : Listop. 26, 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Grudz. 10, 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Sierp. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Listop. 26, 2018
Stany Zjednoczone - USA Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Grudz. 10, 2018
Stany Zjednoczone - USA Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Sierp. 2019
Stany Zjednoczone - USA Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Wrześ. 2019
Stany Zjednoczone - USA Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Paźdz. 2019
Stany Zjednoczone - USA Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą