Master of Business Administration (MBA)

Informacje ogólne

Opis programu

Przed rozpoczęciem nauki

Dwuletni program studiów magisterskich „Master in Business Administration for Global Leaders and Business Professionals” uczy zestawu kompetencji, które zwiększą różnorodność możliwości rozwoju kariery. Ambitni menedżerowie przechodzą intensywne i wymagające szkolenie w niepełnym wymiarze godzin oraz szansę na uzyskanie uznanego na całym świecie stopnia naukowego.

Przegląd

Program MBA reprezentuje kształcenie ogólne z silnym międzynarodowym ukierunkowaniem, które promuje i podnosi kompetencje zawodowe i społeczne uczniów. Uczestnicy tego kursu uczą się, jak systematycznie identyfikować i analizować problemy przedsiębiorczości, zapewniać odpowiednie rozwiązania oraz podejmować i wdrażać odpowiednie decyzje.

Oprócz nauczania technik przywództwa i negocjacji program koncentruje się na rozwijaniu i promowaniu umiejętności społecznych w zakresie pracy zespołowej, komunikacji i prezentacji. Uczestnicy korzystają zarówno z wymiany z innymi studentami, jak i z ustanowionej sieci międzynarodowych wykładowców MCI. Nowo zdobyta wiedza, a także kompetencje międzykulturowe i umiejętności społeczne nauczane podczas kursu, umożliwiają absolwentom odpowiednie opanowanie przyszłych zadań związanych z zarządzaniem i strategicznych obowiązków przywódczych.

Wstęp

Wnioski o przyjęcie przyjmowane są na bieżąco. Wymagane dokumenty należy przesłać online.

Daktyle

Termin składania wniosków Data Wywiad
1 02.02.2020 10.03.2020
2) 29.03.2020 23.04.2020
3) 31.05.2020 15.09.2020
4 23.08.2020 15.09.2020

Wymagania wstępne

  • Licencjat z uznanego uniwersytetu
  • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na wykwalifikowanym stanowisku przed rozpoczęciem programu (najlepiej wykwalifikowana aktywność zawodowa również podczas programu MBA)
  • Dowód odpowiedniej znajomości języka angielskiego

Procedura przyjęcia

Proces przyjmowania obejmuje następujące elementy:

  • Formularz wniosku
  • Dowód odpowiedniej znajomości języka angielskiego
  • Wywiad
  • Decyzja

Podanie

Wniosek należy złożyć w formie znormalizowanego formularza wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (CV, esej, licencjat z uznanej uczelni). Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na wykwalifikowanym stanowisku przed rozpoczęciem programu (najlepiej wykwalifikowana aktywność zawodowa również podczas programu MBA).

Dowód odpowiedniej znajomości języka angielskiego

Dla kandydatów, których pierwszym językiem nie jest angielski: wymagany jest certyfikat testowy TOEFL lub równoważny (por. Europejskie ramy odniesienia dla języków: biegły użytkownik). Wyniki są ważne przez trzy lata od daty testu.

Test z języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL)
Test języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL) można zdawać w dowolnym międzynarodowym centrum TOEFL. W teście internetowym wymagany jest minimalny wynik 92 punktów.


IELTS (ACADEMIC) - Międzynarodowy system testowania języka angielskiego
Minimalny wynik 6,5.

Wywiad

Wywiad daje kandydatom możliwość osobistego przedstawienia się, opowiedzenia historii swojej kariery, wyjaśnienia motywacji do tego programu oraz opisania średniookresowych celów zawodowych. Możliwe jest także przeprowadzenie rozmowy przez Skype'a.

Decyzja

Komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do programu studiów magisterskich.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates i ... Czytaj więcej

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates innovative know-how transfer within a strong international network. Pokaż mniej
Innsbruck , Antwerpia + 1 Więcej Mniej