Przed rozpoczęciem nauki

Dwuletni program studiów magisterskich „Master in Business Administration for Global Leaders and Business Professionals” uczy zestawu kompetencji, które zwiększą różnorodność możliwości rozwoju kariery. Ambitni menedżerowie przechodzą intensywne i wymagające szkolenie w niepełnym wymiarze godzin oraz szansę na uzyskanie uznanego na całym świecie stopnia naukowego.

Przegląd

Program MBA reprezentuje kształcenie ogólne z silnym międzynarodowym ukierunkowaniem, które promuje i podnosi kompetencje zawodowe i społeczne uczniów. Uczestnicy tego kursu uczą się, jak systematycznie identyfikować i analizować problemy przedsiębiorczości, zapewniać odpowiednie rozwiązania oraz podejmować i wdrażać odpowiednie decyzje.

Oprócz nauczania technik przywództwa i negocjacji program koncentruje się na rozwijaniu i promowaniu umiejętności społecznych w zakresie pracy zespołowej, komunikacji i prezentacji. Uczestnicy korzystają zarówno z wymiany z innymi studentami, jak i z ustanowionej sieci międzynarodowych wykładowców MCI. Nowo zdobyta wiedza, a także kompetencje międzykulturowe i umiejętności społeczne, nauczane podczas kursu, umożliwiają absolwentom odpowiednie opanowanie przyszłych zadań związanych z zarządzaniem i strategicznych obowiązków przywódczych.

Wstęp

Wnioski o przyjęcie przyjmowane są na bieżąco. Wymagane dokumenty należy przesłać online.

Daktyle

Termin składania wniosków Data Wywiad
1 02.02.2020 10.03.2020
2) 29.03.2020 23.04.2020
3) 31.05.2020 15.09.2020
4 23.08.2020 15.09.2020

Wymagania wstępne

Zasadniczo program akceptuje osoby posiadające stopień naukowy na poziomie licencjata co najmniej lub co najmniej trzyletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Dodatkowo, kandydaci są zobowiązani do przedstawienia dowodu wystarczającej znajomości języka angielskiego. Odpowiednie dowody nie mogą być starsze niż trzy lata i mogą obejmować świadectwa wydane w celu ukończenia jednego z następujących egzaminów:

  • TOEFL (minimalny wynik 92)
  • IELTS (minimalny wynik 6,5)

Procedura przyjęcia

Proces przyjmowania obejmuje następujące elementy:

  • Formularz wniosku
  • List motywacyjny
  • Dowód odpowiedniej znajomości języka angielskiego
  • Wywiad
  • Decyzja

Podanie

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem wniosku internetowego wraz z wymaganymi dokumentami (życiorys, esej). Wymagane jest pomyślne ukończenie pierwszego stopnia akademickiego i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na wykwalifikowanym stanowisku przed rozpoczęciem programu magisterskiego (najlepiej kwalifikowana działalność zawodowa również podczas programu magisterskiego).

List motywacyjny

Kandydaci proszeni są o przesłanie eseju szczegółowo opisującego motywację do zapisania się do tego programu.

Dowód odpowiedniej znajomości języka angielskiego

Certyfikat testu TOEFL lub IELTS. Wyniki są ważne przez trzy lata od daty testu.

Test języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL)

Test języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL) można zdawać w dowolnym międzynarodowym centrum TOEFL; w teście internetowym wymagany jest minimalny wynik 92 punktów.

  • IELTS Academic - międzynarodowy system testowania języka angielskiego
  • Minimalny wynik 6,5

Wywiad

Wywiad daje kandydatom możliwość zaprezentowania się osobiście, skomentowania swojej poprzedniej kariery i wyjaśnienia motywacji do ubiegania się o nią, a także średniookresowych celów zawodowych.

Decyzja

Komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do programu studiów magisterskich.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski
Ostatnia aktualizacja Listopad 4, 2019
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Paź 12, 2020
Duration
4 semestry
Zaoczne
Cena
21,900 EUR
Termin
Sie 23, 2020
applications are accepted on a continual basis
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 12, 2020
Data końcowa
Wrz 2022
Termin nadsyłania zgłoszeń
Sie 23, 2020
applications are accepted on a continual basis

Paź 12, 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Sie 23, 2020
applications are accepted on a continual basis
Data końcowa
Wrz 2022