Magister zarządzania przedsiębiorstwem / zarządzanie zasobami ludzkimi

University of Phoenix Online

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Magister zarządzania przedsiębiorstwem / zarządzanie zasobami ludzkimi

University of Phoenix Online

Master of Business Administration / Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ma na celu podniesienie umiejętności zarządzania, które uczniowie muszą efektywnie funkcjonować w organizacji. Studenci będą tworzyć i bronić swoich rozwiązań na problemy związane z zarządzaniem kryzysem, zyskiem możliwości wzrostu i zmianą przywództwa. Przez cały czas trwania programu uczniowie uzyskują doświadczenie w destylacji sytuacji w dobrze zdefiniowanym problemie; stosowanie narzędzi i koncepcji do analizy różnych alternatywnych rozwiązań; wybierając i broniąc ich zalecanych działań.

Program Master of Business Administration na Uniwersytecie w Phoenix wykorzystuje naukę opartą na problemach, w której studenci udoskonalają swoje umiejętności rozwiązywania problemów wraz z ich komunikacją, kreatywnością, wykorzystaniem informacji i umiejętnościami myślenia krytycznego. Oceniane są one na podstawie ich wykorzystania procesu rozwiązywania problemów (który zatrudnia ogólny rubryk), jak również ich komunikacji i myślenia krytycznego podczas prezentacji.

W specjalizacji MBA / HRM studenci będą tworzyć złożone problemy rozwiązywania problemów biznesowych, wykorzystując umiejętności i kompetencje opanowane podczas programu. Studenci zdobędą doświadczenie w zakresie destylacji sytuacji w dobrze zdefiniowanym problemie biznesowym, aby wykorzystać możliwości zarządzania oparte na organizacji. Będą stosować narzędzia i koncepcje biznesowe do analizy różnych rozwiązań alternatywnych i otrzymają informacje zwrotne na temat dokonywanych przez nich decyzji. Będą bronić ich rozwiązań i zalecić kierunek działań i metryki oceny skuteczności dla danego problemu biznesowego.

Zespoły uczące będą stosować zasady benchmarkingu w całym programie w celu zbadania najbardziej kreatywnych rozwiązań problemu biznesowego. To wzbogaci alternatywy, które uczniowie rozważą przy ocenie możliwych rozwiązań problemów.

MBA / HRM składa się z 45 godzin kredytowych i obejmuje trzy kursy biegłości (MBA / 501, MBA / 502, MBA / 503), które mogą być spełnione za pomocą studiów licencjackich. Studenci mogą również zrzec się dodatkowych dziewięciu kredytów przy ukończeniu studiów magisterskich i mogą ubiegać się o rezydencję w wymiarze 27 godzin.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
2 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Stany Zjednoczone - Phoenix, Arizona
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Stany Zjednoczone - Phoenix, Arizona
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą