Nanotechnologia jest wysoce interdyscyplinarną nauką. W nanoskali łączy prawa fizyczne, procesy chemiczne i zasady biologiczne. Wysoki stopień interdyscyplinarności sprawia, że ​​naukowcy muszą zdobyć dodatkową wiedzę, na przykład w zakresie metod charakteryzacji, nano-optyki, nanoelektroniki, nanomateriałów i biotechnologii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zfuw.uni-kl.de/fernstudiengaenge/science-engineering/nanotechnology/

grupa docelowa

Grupa docelowa składa się głównie z osób już pracujących w przemyśle, instytutach badawczych, kolegiach i klinikach w Niemczech i za granicą. Warunkiem dopuszczenia do tego trzyletniego programu studiów magisterskich jest ukończone studia licencjackie na uniwersytecie lub wyższej uczelni nauk stosowanych lub nauk przyrodniczych, a także w medycynie lub farmacji. Podczas ubiegania się o przyjęcie należy wykazać się stosownym doświadczeniem zawodowym trwającym co najmniej rok. Wraz z wnioskiem o dostęp do kursu kształcenia na odległość "Nanotechnologia" wnioskodawca musi złożyć pisemne oświadczenie, że odpowiednia instytucja jest gotowa, aby umożliwić mu wykonanie pracy magisterskiej. Odpowiednie zaświadczenie od instytucji przyjmującej musi zostać złożone w Departamencie Spraw Studenckich przed końcem czwartego semestru.

Podczas ubiegania się o przyjęcie należy wykazać się stosownym doświadczeniem zawodowym trwającym co najmniej rok. Wraz z wnioskiem o dostęp do kursu kształcenia na odległość "Nanotechnologia" wnioskodawca musi złożyć pisemne oświadczenie, że odpowiednia instytucja jest gotowa, aby umożliwić mu wykonanie pracy magisterskiej. Odpowiednie zaświadczenie od instytucji przyjmującej musi zostać złożone w Departamencie Spraw Studenckich przed końcem czwartego semestru.

Możliwe jest również przystąpienie do programu studiów "Nanotechnologia" poprzez uczestnictwo w kursie certyfikacyjnym "Nanobiotechnologia", jeśli spełnione są wyżej wymienione wymogi przyjęcia.

Kandydaci mogą również uzyskać dostęp bez pierwszego stopnia uniwersyteckiego. Muszą mieć kwalifikacje wstępne na studia wyższe, mieć odpowiednią aktywność zawodową od kilku lat i zdać test umiejętności.

Ten program jest oferowany w języku angielskim.

W przypadku kursu "Nanotechnologia" na poziomie magisterskim z języka angielskiego należy wykazać się wystarczającą znajomością języka angielskiego, aby zapisać się na studia. Więcej informacji na temat wymagań wstępnych i wniosku można znaleźć na stronie https://www.uni-kl.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/fernstudium/

cel

Program przygotowuje studentów do kariery w praktyce i zapewnia, że ​​są oni w stanie w sposób zrównoważony ulepszać istniejące produkty i procesy w organizacjach, w których działają. Program studiów przyczynia się w ten sposób do wysokiego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie nanotechnologii. Program studiów kończy się stopniem akademickim "Master of Science" (mgr).

Proces i organizacja

Standardowy okres studiów w formie studiów niestacjonarnych obejmujący czas egzaminu wynosi sześć semestrów. Przerwa w badaniu jest możliwa. Treść badania dostarczana jest w formie pisemnych materiałów do nauki (listów do nauki), które zostały specjalnie opracowane do nauczania na odległość. W zależności od indywidualnej wcześniejszej wiedzy, należy zaplanować cotygodniowy czas ok. 15-20 godzin.

Klasa wykłady

W przypadku wszystkich uczestników kursu kształcenia na odległość "Nanotechnologia" obowiązkowy wykład on-campus odbywa się w pierwszych pięciu z sześciu semestrów w każdy weekend. Jego celem jest pogłębienie treści wykładów, tutoriali i staży, aby przedyskutować pytania na temat listów do nauki i omówić praktyczną realizację treści badań. Część wykładów w klasie stanowią pisemne egzaminy (egzaminy).

treści merytoryczne

Kurs magisterski na odległość "Nanotechnologia" obejmuje podstawowy cykl studiów jednego semestru, cykl studiów czterech semestrów oraz pracę magisterską, dla której planowany jest semestr. Tematy obejmują teorię półprzewodników, kwantowe przetwarzanie informacji, charakterystykę nanostruktur, metody przesiewowe w biologii, nanocząstki, biomateriały do ​​przeszczepów, ceramiki i kompozytów, wykorzystanie nanocząsteczek jako farmaceutyków, nanoelektronikę i nanomagnetyzm. Katalog koncentruje się na możliwych obszarach zawodowych uczestników w branży półprzewodników i elektroniki, w sektorze IT, w przemyśle motoryzacyjnym, w przemyśle chemicznym, w firmach biotechnologicznych, w optyce i technologii laserowej, w przemyśle farmaceutycznym, w medycynie i technologii medycznej, oraz w opracowanie nowych materiałów.

Badanie obejmuje następujące moduły:

 • Podstawy mechaniki kwantowej
 • Podstawy biologii molekularnej, genetyka
 • Fizyka ciała stałego
 • Technologia układów mikro i nanoelektromechanicznych
 • Kwantowe przetwarzanie informacji (opcja "Fizyka")
 • Teoria półprzewodników i fizyka urządzeń
 • Charakterystyka metod przesiewowych nanostruktur w biologii, technologie wiórów
 • Metamateriały i plazmoniki fotoniczne
 • Fizyczna i chemiczna synteza nanocząsteczek Przetwarzanie ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowania
 • Biomateriały modyfikowane nanotechnologią Nanomateriały węglowe (opcja "Chemia")
 • Samodzielna kompilacja symulacji komputerowej i modelowania w nanotechnologii
 • Nanoelektroniczny nanomagnetyzm
 • Nanosystemy molekularne: czujniki Nanocząsteczki molekularne: Nanocząsteczki silników molekularnych jako terapeutyczny nośnik leków i diagnostyka (opcja "Biologia")
 • Nanotechnologia w kontekście społecznym

koszty

Opłata za studia magisterskie na kursie "Nanotechnologia" wynosi 820 EUR za semestr, plus składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 101 EUR za semestr. Opłata jednorazowa za egzamin magisterski wynosi 500 EUR. Opłata za studia nie podlega VAT i może podlegać odliczeniu od podatku, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych.

promocja

Jeśli chodzi o finansowanie, państwo wspiera cię z indywidualną ulgą podatkową. Możesz więc ubiegać się o koszty w zależności od osobistej stawki podatkowej i swojej sytuacji zawodowej jako wydatków związanych z dochodem lub specjalnych wydatków. Pozwól swojemu urzędowi podatkowemu lub doradcy podatkowemu doradzić. Rząd federalny i kraje związkowe mogą promować swoją dalszą edukację zawodową za pomocą tak zwanych kontroli edukacji i kwalifikacji. Informacje można również znaleźć w Internecie, na przykład na stronie www.bildungspraemie.info.

Często pracodawcy również przyczyniają się do kosztów związanych z kwalifikacjami pracowników. Inną opcją są niskooprocentowane pożyczki edukacyjne oferowane przez rząd federalny, kraje związkowe i banki, takie jak KfW. Niestety, wsparcie finansowe w ramach Social Security Code (SBG III) lub Federal Training Assistance Act (BAföG) nie jest możliwe.

akredytacja

Kurs kształcenia na odległość "Nanotechnologia" został akredytowany przez międzybranżowy system zarządzania jakością.

Program prowadzony przez:
 • Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w University of Kaiserslautern »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 28, 2019
Ten kurs jest Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
3 lat
Zaoczne
Cena
820 EUR
za semestr plus składka na ubezpieczenie społeczne, opłata za pracę magisterską lub inne koszty. Wszystkie informacje można znaleźć tutaj: www.zfuw.uni-kl.de/fernstudiengaenge/science-engineering/nanotechnology/
Deadline
Sie 31, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Sie 31, 2019

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Sie 31, 2019
Data końcowa