Read the Official Description

PROGRAM Język: Włoski

Magister Sustainability


Master in Zrównoważonego Rozwoju składa się z trzech tytułów w jednym akredytacji (techniczne, Expert i Master). Papiery te są kierowane do trzech segmentach rynku pracy. Akredytowane wiedzy nauczania w tej dziedzinie specjalizacji i pozwalają profesjonalnym konsolidacji łatwiejsze.ZAWARTOŚĆ:


TYTUŁ: kształcenie techniczne na instytucje społeczne


1. Wykształcenie
- Edukacja społeczna
- Pochodzenie społeczne Edukacji
- Pedagog
- Umiejętności Społecznych profesjonalny pedagog
- Kodeks etyki profesjonalnej praktyki edukacji społecznej


2. Narzędzi technicznych i społecznych EDUKACJA
- Techniki i narzędzia diagnostyczne
- Umiejętności komunikacyjne
- Edukacja techniczna
- Ocena techniczna
- Gra jako narzędzie edukacji społecznej


3. WARTOŚCI WYKSZTAŁCENIE: punktem odniesienia dla edukacji społecznej
- Wartości edukacji: odniesienie do edukacji społecznej
- Niektóre interwencje od pracowników młodzieżowych poprzez edukację w wartościach
- Pedagog / jej działalności: innowacyjność w czasach kryzysu


4. Rozwój społeczny i środowiska oświatowego
- Edukacja społeczna i Wspólnota Rozwoju
- Wspólnota jako interwencji terytorium
- Trzeci sektor i edukacja społeczna


5. Społecznej i Rodziny EDUKACJA
- Rodzina
- Interwencja społeczno-edukacyjna w kontekście rodzinnym
- Przykład interwencji: Rodziny osób niepełnosprawnych
- Nadużywanie i ryzykowne sytuacje na poziomie gospodarstw domowychTYTUŁ: Ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej


6. PROBLEM ROZWOJU
- Wprowadzenie
- Rozwój i Niedorozwój


7. Ogólne podejście do międzynarodowej współpracy rozwojowej
- Wprowadzenie: pilna necesito międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
- Podmioty uczestniczące w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
- Charakter międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
- Warunki międzynarodowej współpracy rozwojowej


8. METODYKA międzynarodowej współpracy rozwojowej
- Zarządzanie cyklem projektu
- Podejście Matryca logiczna


9. IMPACT oceny programów
- Wprowadzenie: ocena, narzędzie do poprawy
- formalne i nieformalne metody oceny


10. ROZWIĄZANIE KONFLIKTU
- Zbieranie materiałów do zrozumienia konfliktu
- Analiza konfliktu. Holistyczne i specyficzne
- Alternatywne metody rozwiązywania sporów
- MediacjaTYTUŁ: MASTER W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO


11. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
- Pojęcie zrównoważonego rozwoju. Rozwój historyczny
- Środowisko i zrównoważony rozwój
- Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju
- Wymiar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju
- Szczyty i umów o globalnej stabilności


12. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU EUROPEJSKIEGO
- Europejska strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju
- Zrównoważony Rozwój. Działania podejmowane w Unii Europejskiej


13. nowej gospodarki
- Ekonomia
- Gospodarka i Środowisko
- Nowa gospodarka
- Nowe obszary zatrudnienia


14. RYNEK PRACY
- Polityka w zakresie zatrudnienia i szkolenia
- Charakterystyki świata pracy w naszym kraju pod koniec XX wieku, w odniesieniu do nowych technologii i źródeł zatrudnienia na rzecz nowych


15. BADANIE TECHNICZNE SPOŁECZNO
- narzędzia i metody, które ułatwiają analizę rzeczywistości
w dochodzeniu-action


16. projektów budowlanych
- Poziomy planowania: plan, program project
- Poziomy projektów
- Fazy projektu
- Elementy projektu
- Jakość projektów. Przewodnik po działaniach


17. MANAGEMENT GROUP
- Kontekst i konceptualizacji
- Wpływ grupy na swoich członków


18. działań społecznych
- Pojęcie i rozwój społeczny
- Przepisy interwencji socjalnej. Metodologia
- Pracy zawodowej. Sektory i specyficzne potrzeby


19. Zrównoważone zarządzanie rozwojem turystyki
- Wprowadzenie do zrównoważonej turystyki
- Opłacalność ekonomiczną
- Zrównoważone zarządzanie czynników społeczno-kulturowych


20. DZIEDZICTWO KULTUROWE i rozwój lokalny
- Lokalny rozwój endogenny i zrównoważony
- Dziedzictwo kulturowe jako bodziec dla rozwoju
- Regionalne strategie rozwoju lokalnego


21. SZKOLENIA w zakresie zasobów ludzkich
- Znaczenie szkoleń w przedsiębiorstwach; Funkcje szkolenia;
Charakterystyka szkolenia; Zadania projektowe;
Kontynuować edukację


22. KONFLIKT PROFILAKTYKA
- Pojęcie i rodzaje konfliktu
- Strategia zapobiegania konfliktom

Program taught in:
Włoski

See 23 more programs offered by Divulgazione Dinamica »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
900 godziny
Zaoczne
Cena
2,160 EUR
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019