Przeczytaj oficjalny opis

PROGRAM Język: Włoski

Magister Sustainability


Master in Zrównoważonego Rozwoju składa się z trzech tytułów w jednym akredytacji (techniczne, Expert i Master). Papiery te są kierowane do trzech segmentach rynku pracy. Akredytowane wiedzy nauczania w tej dziedzinie specjalizacji i pozwalają profesjonalnym konsolidacji łatwiejsze.ZAWARTOŚĆ:


TYTUŁ: kształcenie techniczne na instytucje społeczne


1. Wykształcenie
- Edukacja społeczna
- Pochodzenie społeczne Edukacji
- Pedagog
- Umiejętności Społecznych profesjonalny pedagog
- Kodeks etyki profesjonalnej praktyki edukacji społecznej


2. Narzędzi technicznych i społecznych EDUKACJA
- Techniki i narzędzia diagnostyczne
- Umiejętności komunikacyjne
- Edukacja techniczna
- Ocena techniczna
- Gra jako narzędzie edukacji społecznej


3. WARTOŚCI WYKSZTAŁCENIE: punktem odniesienia dla edukacji społecznej
- Wartości edukacji: odniesienie do edukacji społecznej
- Niektóre interwencje od pracowników młodzieżowych poprzez edukację w wartościach
- Pedagog / jej działalności: innowacyjność w czasach kryzysu


4. Rozwój społeczny i środowiska oświatowego
- Edukacja społeczna i Wspólnota Rozwoju
- Wspólnota jako interwencji terytorium
- Trzeci sektor i edukacja społeczna


5. Społecznej i Rodziny EDUKACJA
- Rodzina
- Interwencja społeczno-edukacyjna w kontekście rodzinnym
- Przykład interwencji: Rodziny osób niepełnosprawnych
- Nadużywanie i ryzykowne sytuacje na poziomie gospodarstw domowychTYTUŁ: Ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej


6. PROBLEM ROZWOJU
- Wprowadzenie
- Rozwój i Niedorozwój


7. Ogólne podejście do międzynarodowej współpracy rozwojowej
- Wprowadzenie: pilna necesito międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
- Podmioty uczestniczące w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
- Charakter międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
- Warunki międzynarodowej współpracy rozwojowej


8. METODYKA międzynarodowej współpracy rozwojowej
- Zarządzanie cyklem projektu
- Podejście Matryca logiczna


9. IMPACT oceny programów
- Wprowadzenie: ocena, narzędzie do poprawy
- formalne i nieformalne metody oceny


10. ROZWIĄZANIE KONFLIKTU
- Zbieranie materiałów do zrozumienia konfliktu
- Analiza konfliktu. Holistyczne i specyficzne
- Alternatywne metody rozwiązywania sporów
- MediacjaTYTUŁ: MASTER W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO


11. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
- Pojęcie zrównoważonego rozwoju. Rozwój historyczny
- Środowisko i zrównoważony rozwój
- Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju
- Wymiar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju
- Szczyty i umów o globalnej stabilności


12. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU EUROPEJSKIEGO
- Europejska strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju
- Zrównoważony Rozwój. Działania podejmowane w Unii Europejskiej


13. nowej gospodarki
- Ekonomia
- Gospodarka i Środowisko
- Nowa gospodarka
- Nowe obszary zatrudnienia


14. RYNEK PRACY
- Polityka w zakresie zatrudnienia i szkolenia
- Charakterystyki świata pracy w naszym kraju pod koniec XX wieku, w odniesieniu do nowych technologii i źródeł zatrudnienia na rzecz nowych


15. BADANIE TECHNICZNE SPOŁECZNO
- narzędzia i metody, które ułatwiają analizę rzeczywistości
w dochodzeniu-action


16. projektów budowlanych
- Poziomy planowania: plan, program project
- Poziomy projektów
- Fazy projektu
- Elementy projektu
- Jakość projektów. Przewodnik po działaniach


17. MANAGEMENT GROUP
- Kontekst i konceptualizacji
- Wpływ grupy na swoich członków


18. działań społecznych
- Pojęcie i rozwój społeczny
- Przepisy interwencji socjalnej. Metodologia
- Pracy zawodowej. Sektory i specyficzne potrzeby


19. Zrównoważone zarządzanie rozwojem turystyki
- Wprowadzenie do zrównoważonej turystyki
- Opłacalność ekonomiczną
- Zrównoważone zarządzanie czynników społeczno-kulturowych


20. DZIEDZICTWO KULTUROWE i rozwój lokalny
- Lokalny rozwój endogenny i zrównoważony
- Dziedzictwo kulturowe jako bodziec dla rozwoju
- Regionalne strategie rozwoju lokalnego


21. SZKOLENIA w zakresie zasobów ludzkich
- Znaczenie szkoleń w przedsiębiorstwach; Funkcje szkolenia;
Charakterystyka szkolenia; Zadania projektowe;
Kontynuować edukację


22. KONFLIKT PROFILAKTYKA
- Pojęcie i rodzaje konfliktu
- Strategia zapobiegania konfliktom

Program prowadzony przez:
Włoski

Zobacz 23 więcej kursów w Divulgazione Dinamica »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Sie 2019
Duration
900 godziny
Zaoczne
Cena
2,160 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa