Magister Online - Handel międzynarodowy

Instituto Europeo de Posgrado

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Magister Online - Handel międzynarodowy

Instituto Europeo de Posgrado

Magister Online - International Trade

Magister Handlu Międzynarodowego umożliwia studentom jako specjalista skutecznie zajmują odpowiedzialne stanowiska w firmach i przywództwo, których działalność ma silny międzynarodowy i globalny.

Jakie są cele programu?

Celem Master w Handlu Międzynarodowego jest szkolenie specjalistów linii frontu, w stanie zrozumieć i rozwiązać problemy związane z różnego rodzaju, w szczególności odnoszących się do skutecznego zarządzania międzynarodowego biznesu. Osiąga się to poprzez nabycie wiedzy i umiejętności, zazwyczaj związane z International Business, oprócz własnych stanowisk kierowniczych umiejętności.

Dlaczego my?

Metodologia nauczania opiera się na metodzie "case", lekcje wideo, sesje wirtualnych i ćwiczeń interaktywnych. Student ma tygodniowy harmonogram prac i osobiste śledzić opiekuna. Wydział składa się z profesjonalistów w branży.

Proces Wstęp

Proces dopuszczenia do Mistrza w handlu międzynarodowego, ma na celu zapewnienie potrzeb szkoleniowych naszych uczniów, odpowiada wybranego programu.

Roczne sesje naukowe:

 • Luty
<li>Czerwiec</li> <li>Pa&#378;dziernik</li>

Dla każdego połączenia jest następujący proces odprawy wykonywane, na podstawie selekcji uczniów do ograniczonych miejscach oferowanych:

 1. Doradcy IEP biznesowych informuje kandydata we wszystkich kwestiach związanych z programem i wymogów technologicznych i przyjmowania (warunki finansowania, stypendia, itp).
 2. <li>Kandydat musi wype&#322;ni&#263; "formularz zg&#322;oszeniowy", kt&oacute;ra zostanie wys&#322;ana, i wys&#322;a&#263; go do IPN wraz z nast&#281;puj&#261;cych dokument&oacute;w:</li></ol><ul><li>&#379;yciorys</li>
 3. Titulación Universitaria
 4. Po otrzymaniu dokumentacji, kandydat na rozmowie telefonicznej zostanie zwołane w celu zakończenia procesu oceny.

  Komisji rekrutacyjnej rozwa&#380;y rekord iw ci&#261;gu oko&#322;o tygodnia otrzyma za&#347;wiadczenie o przyj&#281;ciu, kiedy w stanie, co daje miejsce do nauki programu. Po otrzymaniu &#347;wiadectwa dopuszczenia, studenci b&#281;d&#261; sformalizowa&#263; ich rejestracji.

  Stypendia naukowe / Stypendia

  Instytut posiada program dotacji w wysokości do 35% kosztów czesnego. Dla każdego połączenia ograniczoną liczbę stypendiów na podstawie osobistej, zawodowej i gospodarczej sytuacji tych kandydatów są oferowane. Dla rozstrzygnięcia, rygorystyczne dalszych zgłoszeń o.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język hiszpański
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
14 miesięcy
W niepełnym wymiarze czasu
Price
Cena
1,522,058 COP
Cena z 35% stypendium: € 5350
Locations
Hiszpania - Madrid, Community of Madrid
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Hiszpania - Spain Online
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Hiszpania - Madrid, Community of Madrid
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Hiszpania - Spain Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą