Cele programu

Program studiów MBA dla KWU zapewnia początkującym i średnim zawodowym profesjonalistom praktyczne umiejętności i kompetencje potrzebne do przyspieszenia kariery zawodowej.

  • Kursy podstawowe umożliwiają uczniom rozwijanie globalnej, holistycznej wiedzy na temat integracji strategii biznesowych na poziomie strategicznym.
  • Koncentracje programów w analizach danych, zarządzaniu zasobami ludzkimi i logistyce

Koncentracja programu

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Ponieważ menedżerowie nadal zdają sobie sprawę z pozytywnego wpływu, jaki wydajny łańcuch dostaw może mieć na wyniki finansowe firmy, popyt rośnie dla profesjonalistów średniego i wyższego szczebla.

Zgodnie z ostatnim artykułem opublikowanym przez Supply

Studenci MBA specjalizujący się w tej koncentracji rozwijają strategiczne rozumienie cyklu życia logistyki i łańcucha dostaw.

Studia przypadków i zajęcia z zakresu magazynowania i zarządzania zapasami, sieci transportowe i dystrybucyjne oraz systemy zarządzania informacjami logistycznymi dostarczają studentom praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwoju kariery w tej dynamicznej dziedzinie.

Szanse związane ze stażem

Studenci zagraniczni, którzy ukończyli dwa trymestry studiów w KWU, będą mieli możliwość ubiegania się o udział w amerykańskim programie stażowym. Zainteresowani studenci powinni skontaktować się z zespołem rekrutacyjnym co najmniej na cztery miesiące przed datą rozpoczęcia praktyki.

Osoby ubiegające się o staż muszą być w dobrej kondycji akademickiej i nie mieć zaległych zobowiązań finansowych z KWU.

Lokalizacja i czas trwania takich programów mogą się różnić w zależności od zainteresowań ucznia, jego sytuacji naukowej i wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe wydatki związane z uczestnictwem w programie praktyk nie są uwzględnione w stawkach czesnego KWU. Wsparcie wizowe jest zapewniane wykwalifikowanym studentom przez stronę zewnętrzną.

Warunki przyjęcia

Osoby ubiegające się o przyjęcie do programu MBA KWU muszą mieć ukończone studia licencjackie o minimalnej wartości GPA 2,5.

Dodatkowo kandydaci muszą mieć co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 7 więcej kursów w Key West University »

Ostatnia aktualizacja December 16, 2018
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Data końcowa
Sie 3, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Sie 3, 2019