Nowo dodane programy licencjackie online

University of Johannesburg

Bachelor Of Human Resource Management

Czerwiec 21, 2018
Celem Bachelor of Human Resource Management jest wyposażenie absolwentów w dogłębne podstawy wiedzy, teorii, zasad i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), aby mogli wnieść swój udział w wielofunkcyjnym, wielonarodowym sektorze publicznym i biznesowym, pewnie wykonując zadania umiejętności analityczne, interpretacyjne, strategiczne i integracyjn… [+]e. [-]

Concordia University Chicago - Online Degree Programs

Online Bachelor Of Science (BS) In Public Safety Administration

Czerwiec 11, 2018
Bezpieczeństwo publiczne obejmuje zapobieganie wszelkim sytuacjom kryzysowym, które mogą zagrażać poszczególnym obywatelom i reagowanie na nie. Zawody w tej dziedzinie obejmują policjantów, strażaków, personel EMS i stanowiska kierownicze w zakresie usług medycznych i zdrowotnych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Universidad Isabel I

Stopień Naukowy

Czerwiec 1, 2018
Filozofia, która przewodniczy tym badaniom Prawa, zakłada zmianę w odniesieniu do tradycyjnego sposobu tworzenia prawników. Obecnie pozorne nauczenie się ogromnej liczby zasad składających się na nasz system prawny jest niemożliwe i, w większości przypadków, bezużyteczne.

Uniwersytety w Polska

Zmień lokalizację

Online Stopnie Licencjackie