Przeczytaj oficjalny opis

O

BBA wymaga pomyślnego ukończenia łącznie 120 godzin godzin kredytowych, z czego 60 na poziomie wyższym (młodszym i starszym).

Student musi ukończyć co najmniej 30 godzin kredytowych w edukacji ogólnej, aby uzyskać stopień BBA. Student musi również zaliczyć 30 godzin zaliczeniowych z podstawowych kursów Business Administration, 15 godzin kredytowych na głównych kursach i 6 godzin kredytowych kursów Capstone. Pozostałe godziny zaliczeń składają się z kursów głównych (jeśli dotyczy) i zajęć dodatkowych.

Cele programu BBA

Po pomyślnym zakończeniu programu uczniowie będą mogli:

 • Zademonstrować podstawową wiedzę na temat podstawowych dyscyplin biznesowych
 • Analizuj wyniki biznesowe za pomocą umiejętności ilościowych
 • Użyj technologii informacyjnej do rozwiązywania problemów biznesowych
 • Wykazać skuteczne i profesjonalne umiejętności komunikacyjne
 • Stosuj umiejętności krytycznego myślenia w sytuacjach biznesowych i formułuj strategie biznesowe

Podstawowe kursy BBA

 • ACCT 210 Rachunkowość dla menedżerów
 • Systemy informacji zarządczej CST 110
 • ECON 210 Ekonomia dla menedżerów
 • FIN 300 zasad finansów
 • MATH 200 Matematyka biznesu
 • MGT 100 Wprowadzenie do biznesu
 • MGT 300 Zasady zarządzania
 • MGT 340 Prawne otoczenie biznesu
 • MKT 100 Zasady marketingu
 • Statystyki podstawowe STAT 200

BBA Majors

 • Administracja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
 • Zarządzanie inżynieryjne
 • Administracja zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie technologią informacyjną
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie marketingowe

Kursy Capstone w BBA

 • MGT 495 Przedsiębiorczość
 • MGT 497 Polityka biznesowa i strategia
Program prowadzony przez:
Język angielski
University of Management and Technology

Zobacz 13 więcej kursów w University of Management and Technology »

Ostatnia aktualizacja October 27, 2018
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Wrześ. 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa