Licencjat z zakresu zarządzania aplikacjami (online)

Institute of Technology Sligo

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Licencjat z zakresu zarządzania aplikacjami (online)

Institute of Technology Sligo

Ten program jest skierowany do osób pracujących lub rozważających karierę w biznesie. Program opiera się na uczeniech uzyskanych w Wyższym Certyfikacie w Biznesie (poziom 6 NFQ) i koncentruje się na praktycznych umiejętnościach i wiedzy wymaganej do zwiększenia wydajności w środowisku biznesowym. Studenci zdobędą szerokie umiejętności biznesowe, które umożliwią im zdobycie zatrudnienia w szerokim zakresie środowisk biznesowych na poziomie administracyjnym lub juniorowym.

Program jest dostarczany online przez rok. Składa się z siedmiu modułów - cztery w semestrze 1 i trzy w drugim semestrze (łącznie z rozprawą). Moduły są dostarczane online przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców biznesowych i obejmują następujące funkcje biznesowe:

  • zarządzanie ludźmi
  • Systemy informacyjne biznesu
  • Zarządzania finansowego i kontroli
  • zarządzanie
  • ekonomika

Studenci będą mieli również okazję do ukończenia niewielkiej rozprawy, poprzedzonej seminariami z zakresu metod badawczych.

Program zawiera znaczną ilość bieżących badań on-line w każdym z modułów i końcowych egzaminów pisemnych, które odbędą się w Instytucie (lub w alternatywnym zatwierdzonym centrum egzaminacyjnym) pod koniec każdego semestru.

Rwyj6

Wymagania kwalifikacyjne

Nie ma potrzeby uczestnictwa w tym programie. Studenci otrzymają harmonogram na żywo wykładów online z wyprzedzeniem daty rozpoczęcia kursu (wykładowcy na żywo będą zaplanowane tylko na tydzień, tylko poniedziałek).

Wnioskodawcy powinni posiadać certyfikat wyższego poziomu 6 (zwany wcześniej certyfikatem krajowym) w biznesie (lub pokrewnym obszarze). Wnioskodawcy posiadający inne kwalifikacje i / lub posiadający znaczne doświadczenie biznesowe mogą być również rozpatrywane w procesie uznawania przez firmę IT Sligo (RPL).

Wszystkie wykłady, ćwiczenia i praktyczne zajęcia odbywają się po angielsku. Jest niezwykle ważne, aby uczniowie, którzy nie są native speakerami języka angielskiego, mają wymagany standard przy wjeździe, aby mieć pewność, że uzyskają maksymalną wartość od swojego czasu w IT Sligo. Wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego wymagany przy wejściu do IT Sligo wynosi: 5.5 IELTS na studia licencjackie.

Kariera

Zwykle absolwenci studiów licencjackich z zarządzania aplikacjami zwiększają perspektywę kariery na stanowiskach kierowniczych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym lub wykorzystują ten program jako krok naprzód, aby po raz pierwszy wejść w świat biznesu. Byli absolwenci pracują obecnie w sektorze produkcji, handlu detalicznego i usług publicznych; Inni założyli bardzo udane przedsiębiorstwa. Program jest również idealną bazą wypadową, aby przejść do Poziomu 8 wyróżnia kwalifikacje biznesowe w firmie IT Sligo.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
1 rok
W niepełnym wymiarze czasu
Price
Cena
2,250 EUR
Locations
IIrlandia - Sligo, County Sligo
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
IIrlandia - Sligo, County Sligo
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą