Doktoranckie of Business Administration (DBA) stopnia przygotowuje liderów do służby w dzisiejszych organizacji dynamicznych. Studenci zdobędą wiedzę, umiejętności i narzędzi niezbędnych do prowadzenia ich organizacji za pośrednictwem skomplikowanych zmian w naszym globalnym społeczeństwie poprzez ciągłe przekształcanie ich organizacji poprzez rozwój ludzi i procesów, a także wdrażaniu inicjatyw strategicznych w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Program doktoranckie wykorzystuje protokół pracy doktorskiej, projektu badawczego i tezy pracy doktorskiej. Postęp w ramach programu zostaną opracowane przez powiązań między nauką i planowanych zadań zawodowych, zastosowanie teorii do wyzwań przywódczych w organizacji studenckiej. Praca dyplomowa wskaże konkretne wyzwanie organizacyjne. Gdy dane zostaną zebrane podobne do zidentyfikowanego problemu, uczeń będzie analizować dane, biorąc pod uwagę związaną literaturę na ten temat. Student wskaże rozwiązania w celu rozwiązania problemu rdzenia badań w oparciu o nowe spostrzeżenia i pomysły. Poprzez ten proces, student wykaże zdolność do generowania i przekształcenia organizacyjne wiedzę lidera.

Kursy podstawowe

 • DBA 8000 Problemy i trendy
 • DBA 8001 Przywództwo kształtować przyszłość
 • DBA 8002 Fuzje i przejęcia
 • DBA 8003 Zarządzanie wiedzą i kapitału intelektualnego
 • DBA 8004 Teorie organizacyjne i procesy
 • DBA 8005 Competitive Intelligence Ekonomiczno-

Kursy badawcze

 • DBR 9008 Informacje Szukaj Badań
 • DBR 9009 Metodyki Projektowania i Badań
 • DBR 9010 Applied Statystyka w badaniach
 • DBR 9011 Gromadzenie i analiza danych Badawczego

Rozprawa

 • DBD 9012 Rozprawa projektu
 • DBD 9013 Rozprawa Wniosek
 • DBD 9014 pracę doktorską obrony
Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Duration
36 miesięcy
Zaoczne
Wg lokalizacji
Wg daty