Kurs online w zakresie inżynierii oprogramowania

Informacje ogólne

Informacje o uczelni

Become a software engineer. Join Boolean. Take our course, get a job in tech or get your money back.

Become a software engineer. Join Boolean. Take our course, get a job in tech or get your money back. Pokaż mniej