Kurs nauki angielskiego dla celów akademickich: pierwsze kroki

FutureLearn

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Kurs nauki angielskiego dla celów akademickich: pierwsze kroki

FutureLearn

Ten kurs online daje wprowadzenie do języka akademickiego i umiejętności, które będą potrzebne do nauki na uniwersytecie, gdzie nauczanie odbywa się w języku angielskim.

Rozwiniesz cztery umiejętności językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) z wykorzystaniem zadań, które podejmie student uniwersytetu: słuchanie wykładów, robienie notatek, mówionych prezentacji, czytanie tekstów akademickich (w tym długich zdań i informacji wizualnych) i pisanie raportów przy użyciu odpowiednich słowa akademickie.

Przez cały kurs będziesz mógł dzielić się swoją pracą z innymi uczniami, aby dawać i otrzymywać opinie.

Jakie tematy będą obejmować?

 • Opracowywanie strategii i słownictwa do czytania i rozumienia tekstów akademickich.
 • Znajdowanie, rozumienie, opisywanie i ocenianie informacji do celów akademickich.
 • Rozwijanie aktywnego słuchania i umiejętne tworzenie notatek.
 • Opierając się na umiejętnościach językowych, aby opisać problemy i przyczynę i skutek.
 • Zbieranie szeregu informacji, wykorzystując nabyte umiejętności, do integracji z pisemnym raportem.
 • Angażowanie się z opiniami peer-to-peer przed sfinalizowaniem raportu.

Co można osiągnąć?

Pod koniec kursu będziesz mógł ...

 • Zastosuj strategie czytania tekstów akademickich
 • Oceń znaczenie informacji dla celów akademickich
 • Opisz problemy i przyczynę i skutek używając języka akademickiego
 • Rozwiń swoje słownictwo akademickie i umiejętności słownictwa
 • Twórz skuteczne notatki z prezentacji głosowej
 • Współpracuj z innymi uczniami, angażując się w opinie zwrotne od rówieśników
 • Zsyntetyzuj informacje i wykorzystaj je do napisania krótkiej pracy naukowej
 • Wyprodukuj końcowy pisemny fragment pracy naukowej z wykorzystaniem nabytych umiejętności

Kto jest kurs?

Ten kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą uczyć się angielskiego na uniwersytecie. Będziesz potrzebował poziomu języka angielskiego IELTS 5.5.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
FutureLearn
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Stycz. 2019
Duration
Czas trwania
3 tygodnie
W niepełnym wymiarze czasu
Price
Cena
Za darmo
Locations
Wielka Brytania - UK Online
Data rozpoczęcia : Stycz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Stycz. 2019
Wielka Brytania - UK Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą