Doktorat z zakresu systemów informacyjnych i komunikacyjnych

Open University Of Cyprus

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doktorat z zakresu systemów informacyjnych i komunikacyjnych

Open University Of Cyprus

Program doktorancki "Systemy informacyjne i komunikacyjne" Open University of Cyprus oferuje ograniczoną liczbę stanowisk do rozprawy doktorskiej.

Cel programu

Program studiów doktoranckich "Systemy informacyjno-komunikacyjne" ma w głównej misji badania dotyczące zagadnień związanych z systemami informacyjno-komunikacyjnymi.

Obszary badawcze / wymogi przyjęcia

Na rok akademicki 2017-2018 w ramach przedmiotu oferowane będą maksymalnie dwie pozycje:

1. Inteligencja komputerowa / sztuczna inteligencja z naciskiem na następujące tematy:

 • Nauka mechaniczna i uczenie obliczeniowe
 • Rozumowanie zdrowego rozsądku i formalna argumentacja
 • Mechaniczne czytanie i rozumienie naturalnego języka i opowiadań
 • Twórz inteligentne aplikacje na urządzeniach mobilnychWarunki przyjęcia


Kandydaci muszą mieć albo doskonałą znajomość programowania, albo silne doświadczenie w zakresie matematyki / informatyki teoretycznej. Kandydaci muszą mieć fizyczną obecność w laboratorium.Na rok akademicki 2017-2018 do dwóch miejsc będzie oferowany w następującym temacie:

2. Technologia edukacyjna

Warunki przyjęcia
(a) Obecność w edukacyjnym laboratorium technologicznym (nie "zdalnie")
(b) Stopień pierwszy lub stopień podyplomowy z dziedziny informatyki lub pokrewnej dyscypliny
(c) pierwszego stopnia lub podyplomowego stopnia w dziedzinie pedagogiki lub doświadczenia edukacyjnego

Przed złożeniem wniosku zainteresowane strony mogą skontaktować się z Sekretariatem Szkoły Nauk ścisłych i Nauk Stosowanych (sciences.quretary@ouc.ac.cy) w przypadku jakichkolwiek pytań.Na rok akademicki 2017-2018 w ramach przedmiotu oferowane będą maksymalnie dwie pozycje:

3. Zarządzanie danymi z naciskiem na efektywne wyszukiwanie i integrację obiektów. Na przykład:

 • Wykonuj zapytania, aby pobrać informacje statystyczne bez konieczności pełnej integracji danych

Warunki przyjęcia
Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra lub równoważny tytuł podobny lub podobny do dziedzin badawczych wymienionych powyżej. Muszą również posiadać albo nadzwyczajną wiedzę o bazach danych i programowaniu.

Aplikacje

Wnioski o przyjęcie na rok akademicki 2017-2018 mogą składać zainteresowane strony od 8 lutego do 29 marca 2017 r . Wnioski są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej APIKY pod następującym linkiem: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Uwaga:

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny zawrzeć w "Deklaracji Zainteresowania" :

 1. Wstępny tytuł pracy doktorskiej
 2. Podsumowanie propozycji badań składającej się z 300 słów, która obejmuje:
  • Opis celów / celów,
  • Najważniejsze,
  • Przegląd literatury,
  • Krótkie odniesienie do proponowanej metodologii badań.
 3. Rozróżnienia naukowe i inne
 4. Działalność naukowa i badawcza
 5. Obszary zainteresowania badawczego

Jeśli chcesz złożyć wniosek w więcej niż jednym obszarze badawczym tego samego doktoratu, należy go podać w Deklaracji Zainteresowania.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Grecki


Ostatnia aktualizacja July 8, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
3 - 8 lat
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
7,425 EUR
przez 8 lat
Locations
Cypr - Cyprus Online
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Cypr - Cyprus Online
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą