Przeczytaj oficjalny opis

Cele programu

Program studiów Bachelor of Science w Legal Studies przygotowuje studentów do podstawowych stanowisk w dziedzinie prawa, administracji, służby publicznej, publicznego poparcia i zgodności biznesowej. Program zapewnia także studentom podstawy wymagane do kontynuowania studiów magisterskich.

Omówienie programu

W ramach programu Bachelor of Science in Legal Studies studenci badają i rozumieją, w jaki sposób różne modele rządowe, praktyki biznesowe, siły ekonomiczne, przekonania społeczne i wartości określają proces wprowadzania, akceptowania i stosowania prawa.

Studenci zdobędą praktyczną wiedzę związaną z etycznymi i konstytucjonalnymi podstawami prawa, jednocześnie rozwijając silne umiejętności organizacyjne, badawcze i pisarskie.

Szanse związane ze stażem

Studenci zagraniczni, którzy ukończyli dwa trymestry studiów w KWU, będą mieli możliwość ubiegania się o udział w amerykańskim programie stażowym. Zainteresowani studenci powinni skontaktować się z zespołem rekrutacyjnym co najmniej na cztery miesiące przed datą rozpoczęcia praktyki.

Osoby ubiegające się o staż muszą być w dobrej kondycji akademickiej i nie mieć zaległych zobowiązań finansowych z KWU.

Lokalizacja i czas trwania takich programów mogą się różnić w zależności od zainteresowań ucznia, jego sytuacji naukowej i wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe wydatki związane z uczestnictwem w programie praktyk nie są uwzględnione w stawkach czesnego KWU. Wsparcie wizowe jest zapewniane wykwalifikowanym studentom przez stronę zewnętrzną.

Warunki przyjęcia

Osoby ubiegające się o przyjęcie do programu studiów licencjackich w zakresie studiów prawniczych KWU muszą dostarczyć dowód ukończenia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub odpowiednika GED.

Studenci zagraniczni są zobowiązani do przedstawienia dowodu ukończenia szkoły w instytucji zagranicznej porównywalnej ze szkołą średnią w Stanach Zjednoczonych.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 7 więcej kursów w Key West University »

Ostatnia aktualizacja December 16, 2018
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Maj 28, 2019
Deadline
Maj 21, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Maj 28, 2019
Data końcowa
Sie 3, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Maj 21, 2019

Maj 28, 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Maj 21, 2019
Data końcowa
Sie 3, 2019