Przeczytaj oficjalny opis

Cele programu

Stopień Bachelor of Science in Business zapewnia studentom praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do pomyślnego budowania kariery w różnych środowiskach biznesowych.

Globalne ukierunkowanie programu nauczania zapewnia absolwentom programu zrozumienie międzykulturowych praktyk komunikacji biznesowej, oprócz ogólnych umiejętności menedżerskich i kompetencji.

Omówienie programu

W ramach programu Bachelor of Science in Business Management studenci zapoznają się z koncepcjami zarządzania i praktykami niezbędnymi do skutecznego wykonywania czterech kluczowych funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, prowadzenie i kontrolowanie).

Studenci wykorzystają swoją wiedzę do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych krajowych i wielonarodowych, analizując przypadki biznesowe i kończąc zadania projektowe.

Absolwenci programu będą dobrze przygotowani do zarządzania projektami i zespołami oraz konkurowania o zatrudnienie w ramach pełnienia kierowniczych stanowisk średniego szczebla z różnymi firmami krajowymi i międzynarodowymi.

Szanse związane ze stażem

Studenci zagraniczni, którzy ukończyli dwa trymestry studiów w KWU, będą mieli możliwość ubiegania się o udział w amerykańskim programie stażowym. Zainteresowani studenci powinni skontaktować się z zespołem rekrutacyjnym co najmniej na cztery miesiące przed datą rozpoczęcia praktyki.

Osoby ubiegające się o staż muszą być w dobrej kondycji akademickiej i nie mieć zaległych zobowiązań finansowych z KWU.

Lokalizacja i czas trwania takich programów mogą się różnić w zależności od zainteresowań ucznia, jego sytuacji naukowej i wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe wydatki związane z uczestnictwem w programie praktyk nie są uwzględnione w stawkach czesnego KWU. Wsparcie wizowe jest zapewniane wykwalifikowanym studentom przez stronę zewnętrzną.

Warunki przyjęcia

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Bachelor of Science w programie studiów Business Management musi dostarczyć dowód ukończenia dyplomu szkoły średniej lub odpowiednika GED.

Studenci zagraniczni są zobowiązani do przedstawienia dowodu ukończenia szkoły w instytucji zagranicznej porównywalnej ze szkołą średnią w Stanach Zjednoczonych.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 7 więcej kursów w Key West University »

Ostatnia aktualizacja December 16, 2018
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Maj 28, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Maj 28, 2019
Data końcowa
Sie 3, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Maj 28, 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Sie 3, 2019