Read the Official Description

 • Czas trwania (lata): 4 lata
 • Przyznane kwalifikacje: Bachelor of Business Administration
 • Poziom kwalifikacji: licencjat (pierwszy cykl)
 • Język wykładowy: angielski i grecki
 • Tryb studiów: kształcenie na odległość
 • Minimalne punkty ECTS: 240

Profil programu

Ogólnym celem tego stopnia jest przedstawienie zrównoważonego obrazu świata biznesu. Kurs stanowi krytyczną analizę nie tylko teoretycznych i praktycznych aspektów funkcji kierowniczych w firmach, ale także integracji i syntezy tych funkcji w złożonych środowiskach, w których działają, ze szczególnym naciskiem na lokalne potrzeby i interesy. W trakcie studiów studenci są wyszkoleni, aby skutecznie myśleć o biznesie jako całości i docenić współzależność różnych funkcji działalności gospodarczej.

Program administracji biznesowej ma na celu:

 1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania różnych typów organizacji biznesowych.
 2. Zachęć uczniów do zrozumienia roli działalności biznesowej we współczesnym świecie.
 3. Zachęć uczniów do rozwijania świadomości zmieniającego się i zintegrowanego charakteru problemów biznesowych oraz umiejętności eksplorowania i radzenia sobie z tymi problemami.
 4. Rozwijanie u studentów umiejętności analizy, syntezy i oceny w kontekście decyzji biznesowych.

Perspektywy rozwoju kariery

Program oferuje uczniom niezbędne narzędzia i umiejętności w zakresie zabezpieczania pozycji zarówno w sektorze dochodowym, jak i non-profit. Dokładniej mówiąc, po ukończeniu studiów absolwenci mogą kontynuować karierę zawodową lub ubiegać się o studia podyplomowe.

Mogą również ubiegać się o stanowiska w zakresie zarządzania, księgowości, marketingu, zasobów ludzkich i komunikacji biznesowej.

W oparciu o styl dostarczania i oceniania materiału nauczanego podczas kursów, uczniowie będą mieli przewagę konkurencyjną w zakresie większej szansy na zatrudnienie w porównaniu z innymi programami biznesowymi.

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci programu mogą zostać przyjęci do stopnia drugiego cyklu (magistra).

Oszacowanie

Na ocenę przedmiotu składa się zazwyczaj kompleksowy egzamin końcowy i ocena ciągła. Ciągła ocena może obejmować między innymi semantyczne, projekty i uczestnictwo w zajęciach. Stopnie liter są obliczane na podstawie wagi egzaminu końcowego, oceny ciągłej i rzeczywistych znaków liczbowych uzyskanych w tych dwóch elementach oceny. Na podstawie ocen kursów obliczana jest średnia ocen uczniów (GPA) i skumulowana średnia punktowa (CPA) studenta.

Wymagania dotyczące ukończenia studiów

Student musi ukończyć minimum 240 ECTS i wszystkie wymagania programowe.

Wymagana jest minimalna łączna średnia ocen (CPA) wynosząca 2,0. Tak więc, chociaż "D-" jest oceną PASS, w celu osiągnięcia CPA równego 2,0 wymagana jest średnia ocena "C".

Wyniki nauki

Po pomyślnym ukończeniu tego programu studenci powinni mieć możliwość:

 1. Wykazać się znajomością procesów biznesowych i umiejętnością oceny atrakcyjności branży, identyfikować zagrożenia i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku globalnym.
 2. Wybierz i zastosuj odpowiednie ilościowe lub jakościowe metodologie do analizy problemów i wykorzystaj nowoczesne narzędzia technologiczne i analityczne niezbędne do wspierania procesu decyzyjnego w organizacjach.
 3. Rozwijaj umiejętności przywódcze i organizacyjne, komunikując wizję, inspirując pracowników oraz promując innowacje i zmiany.
 4. Identyfikuj i oceniaj kwestie etyczne oraz komunikuj uzasadnione rozwiązania w sytuacjach praktycznych.
 5. Wykazać się umiejętnością komunikowania uzasadnionych rozwiązań w sytuacjach praktycznych.
 6. Rozwijaj dyscyplinę zarządzania, kładąc nacisk na siły historyczne, polityczne, kulturowe i instytucjonalne, kształtujące współczesny biznes.
 7. Zdobądź systematyczne zrozumienie problemów związanych z zarządzaniem i narzędziami pojęciowymi do analizy i oceny problemów zarządzania.
 8. Zdobądź umiejętności i kompetencje niezbędne do rozwoju zdolności decyzyjnych.
Program taught in:
Język angielski
Grecki
University of Nicosia

See 27 more programs offered by University of Nicosia »

Last updated November 22, 2018
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
8,940 EUR
Deadline
Contact school
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Data końcowa
Contact school
Application deadline
Contact school

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Contact school
Data końcowa
Contact school