Przeczytaj oficjalny opis

Test Bachelor of Science z wyróżnieniem w zakresie rachunkowości skierowany jest do tych, którzy chcą wejść do sektora księgowości, sektora banków komercyjnych, sektor inwestycyjny, firmy sektora publicznego lub firm księgowych. Program rozwija zrozumienie rachunkowości podatków, audytu, kontroli, handlu, przemysłu, finansów, zarządzania strategicznego, etc. Różne pozycje kariery dostępnych na rynku może być Księgowych (Senior, i naczelny), audytorzy (senior), pedagog, podatki, menedżerów audytu, Dyrektor Finansowy menedżerowie, urzędnicy Dyrektor Finansowy, rachunki konsultantów Menedżer wyższego szczebla, Teller, etc.

Szczegóły programu: Program składa się z rdzenia (wymagane) oraz fakultatywnych modułów w sposób opisany poniżej. Niektóre moduły mogą mieć warunki wstępne (czyli może wymagać od studenta pierwszy przejdzie kolejny moduł lub zestaw modułów). Niektóre moduły mogą być współ-warunek (np takie moduły muszą być wzięte razem). Liczba na końcu modułu w nawiasach wskazują obciążenie kredytowej modułu. 1 kredytu wynosi do 10 godzin nauki (z przewodnikiem, w swojej klasie i niezależne połączone); Dlatego moduł 10-kredytowej wymaga przeciętnie 100 godzin nauki od studenta.

Moduły podstawowe

 • C5 - ICO - 11: Wprowadzenie do komputerów (20)
 • A5 - FBF - 13: Fundamentals of Business and Finance (20)
 • D5 - CS1 - 13: Komunikacja i Studium Umiejętności 1 (20)
 • A5 - IFA - 13: Wstęp do rachunkowości finansowej (20)
 • B5 - LAB - 13: Aspekty prawne Biznesu (20)
 • D5 - CS2 - 13: Communication & Study Skills 2 (20)
 • A6 - PEA - 13: Zasady Etyki i wiarygodności (20)
 • A6 - FMA - 13: Fundamentals of Management Accounting (20)
 • B6 - ECO - 13: Ekonomia (20)
 • B6 - QME - 13: Metody ilościowe (20)
 • A6 - FAC - 13: Rachunkowość finansowa (20)
 • A6 - POT - 13: Zasady opodatkowania (20)
 • A7 - TAX - 13: Podatki (20)
 • A7 - AAS - 13: Audyt i Assurance (20)
 • A7 - FIR - 13: Sprawozdawczość finansowa (20)
 • A7 - CMA - 13: Koszt i Rachunkowość Zarządcza (20)
 • A7 - FIM - 13: Zarządzanie finansami (20)
 • A7 - PPR - 13: Praktyka zawodowa w księgowości (60)
 • B8 - STM - 13: Zarządzanie strategiczne (20)
 • B8 - ENT - 13: Podstawy Przedsiębiorczości (20)
 • A8 - PRO - 13: Project (40)

Moduły do ​​wyboru

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • B7 - SPI - 13: Corporate Finance (20)
 • A7 - INF - 13: International Finance (20)

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • A8 - ADT - 13: Zaawansowane Podatki (20)
 • A8 - aaa - 13: Zaawansowane Audytu i Zapewnienia (20)
 • A8 - COR - 13: Sprawozdawczość korporacyjna (20)
 • A8 - PSA - 13: Rachunkowość sektora publicznego (20)

Zalecany tok nauczania w pełnym wymiarze godzin (4½ roku):

 • Semestr 1: C5 - ICO - 11, A5 - FBF - 13, D5 - CS1 - 13
 • Semestr 2: A5 - IFA - 13, B5 - LAB - 13, D5 - CS2 - 13
 • Semestr 3: A6 - PEA - 13, A6 - FMA - 13, B6 - ECO - 13
 • Semestr 4: A6 - FAC - 13, A6 - POT - 13, B6 - QME - 13
 • Semestr 5: A7 - TAX - 13, A7 - AAS - 13, A7 - FIR - 13
 • Semestr 6: A7 - CMA - 13, A7 - FIM - 13 planowych (jeden z B7 - SPI - 13, A7 - INF - 13)
 • Semestr 7: A7 - PPR - 13
 • Semestr 8: B8 - STM - 13 planowych (dwa z A8 - ADT - 13, A8 - aaa - 13, A8 - COR - 13, A8 - PSA - 13)
 • Semestr 9: B8 - ENT - 13, A8 - PRO - 13

Opłata Uniwersytet Struktura Botho

Wszystkie programy Botho Uniwersytet śledzić strukturę czesne kredytu oparte. Każdy program składa się z jednego lub większej liczby modułów, gdzie każdy moduł jest wart określoną liczbę punktów. W zależności od poziomu modułu jest standardowa opłata za kredyt. Czesne za moduł ten sposób otrzymuje się poprzez pomnożenie liczby punktów przez opłaty za kredyt. Niektóre moduły, które wymagają specjalistycznego sprzętu może mieć dodatkową opłatę. Czesne dla programu może być w ten sposób uzyskuje się przez dodanie opłat dla wszystkich modułów, które muszą być zakończone pomyślnie przez studenta do osiągnięcia tego kwalifikacji. Poziom i wartość kredytu modułu można poznać na stronie prospektu Botho Uniwersyteckiego.

Na przykład: Rozważmy modułu C5-ICO pokazany pod licencjata (z wyróżnieniem) w programie Computing w prospekcie / stronie internetowej jako C5 ICO - wprowadzenie do komputerów (20). Liczba "5" wskazuje poziom tego modułu; ICO jest kod modułu i oznacza "Wstęp do informatyki" i "(20)" oznacza wartość kredytu tego modułu. Zatem opłata dla tego modułu będzie 20 (wartość kredytu modułu) razy 288.00 (opłaty za kredyt na tym poziomie) = BWP 5760,00 Poniżej są różne poziomy i standardowe opłaty za kredyt dla tego poziomu. Wszelkie opłaty podane są w Botswanie Pula (BWP).

Poziom Poziom kwalifikacji Opłaty Distance Learning na kredyt (BWP)
5 CERTYFIKAT 200,00
6 Dyplom 225,00
7 Profesjonalne dyplom (z wyróżnieniem), licencjata (Zwykła) Stopień 250,00
8 Licencjata (z wyróżnieniem) Stopień, Podyplomowe Certyfikat, Dyplom studiów podyplomowych 275,00
9 Magister 300,00
 1. Wstęp: BWP 500,00
 2. <li>Niezap&#322;acone Czek Op&#322;ata: BWP 300,00</li>
  <li>Distance Learning Studenci b&#281;d&#261; musieli najpierw zap&#322;aci&#263; za wej&#347;cie do potwierdzenia ich przyj&#281;cia oferty z&#322;o&#380;onej do rejestracji. Po akceptacji, b&#281;d&#261; prowadzone a&#380; do zarejestrowania modu&#322;&oacute;w programu ich wyboru. Op&#322;aty s&#261; p&#322;atne co najmniej dziesi&#281;&#263; dni roboczych przed rozpocz&#281;ciem oficjalnej semestru</li>
  <li>Botho Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany struktury op&#322;at w razie potrzeby. Wszystkie powy&#380;sze op&#322;aty podlegaj&#261; wzrost o 10% rocznie.</li>
  

Metoda płatności:
bothopay
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 6 więcej kursów w Botho University »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Wrześ. 2019
Luty 2020
Duration
54 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrześ. 2019, Luty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrześ. 2019, Luty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019, Luty 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa