Przeczytaj oficjalny opis

Podsumowanie

Stopień kreatywny OCA BA (Hons) daje ci ekscytującą możliwość, jeśli masz pasję do więcej niż jednej sztuki twórczej. Ten otwarty program studiów umożliwia wybór z pełnego zakresu kursów kształcenia na odległość dostępnych w OCA, łączących naukę o sztuce, kreatywne pisanie, historię sztuki, grafikę, rzeźbę, muzykę, projektowanie graficzne, ilustrację, projektowanie książek i fotografię. Możesz łączyć media, które Cię najbardziej interesują, np. Studiując poezję i muzykę lub sztukę z kreatywnym pisaniem lub ilustracją z fotografią.

Przegląd stopni

Creative Arts Open Degree to wyjątkowa okazja dla studentów OCA do wypełnienia swojego potencjału twórczego poprzez studiowanie dwóch dyscyplin na poziomie do głębi. Opracowanie nowego programu poziomu szóstego dla tego stopnia daje realną szansę na zwiększenie jego zdolności do łączenia dwóch odrębnych dyscyplin i stworzenia jednego końcowego dzieła, dokonania kontekstualnej pracy i rozwinięcia zrozumienia praktyki zawodowej.

Cele do osiągnięcia

  • Poszerzenie dostępu do edukacji w zakresie sztuk kreatywnych na poziomie licencjackim poprzez otwartą i elastyczną naukę.
  • Upewnij się, że uczniowie zdobywają umiejętności techniczne w każdej z wybranych dyscyplin, aby stworzyć solidną podstawę do dalszego rozwoju.
  • Aby zapewnić stymulujący intelektualnie, interdyscyplinarny program studiów oparty na wysokiej jakości materiale do nauki i pomocy nauczyciela.
  • Rozwijanie zdolności twórczych uczniów i ich zdolności w zakresie interpretacji i stosowania.
  • Rozwijanie krytycznego rozumienia przez studentów zagadnień teoretycznych i koncepcyjnych mających kluczowe znaczenie dla praktyki twórczości artystycznej oraz kontekstu społecznego, historycznego i kulturowego, w którym jest praktykowany.
  • Zapewnienie środowiska, w którym student ma możliwość zmiany poglądów na świat i ich interakcji z nim zarówno artystycznie, jak i intelektualnie.
  • Wspieranie wysokich standardów etycznych i zawodowych oraz świadomość możliwości oferowanych przez istniejące i nowe osiągnięcia w obszarach sztuk kreatywnych w celu rozszerzenia ich obszarów zastosowania.
  • Rozwijanie autonomicznych uczniów zdolnych do stosowania umiejętności intelektualnych i praktycznych w wybranej dziedzinie współczesnej twórczości artystycznej odpowiedniej do zatrudnienia, dalszego kształcenia lub uczenia się przez całe życie.
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 4 więcej kursów w The Open College of the Arts »

Ostatnia aktualizacja October 3, 2018
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Sierp. 2019
Duration
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sierp. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sierp. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa