O

ASIT wymaga pomyślnego ukończenia 60 godzin zaliczeń na poziomie niższym (pierwszy rok i drugi rok).

ASIT kładzie duży nacisk na kursy ogólnego kształcenia, które zapewnią podstawy do przystąpienia do programu BSIT. Kursy kształcenia ogólnego mają na celu poszerzenie bazy edukacyjnej ucznia. Obejmują kursy w takich dziedzinach, jak komunikacja, angielski, rząd, historia, psychologia, socjologia, matematyka i statystyki.

Student musi ukończyć co najmniej 15 godzin kredytowych w edukacji ogólnej, aby otrzymać stopień ASIT. Student musi również zaliczyć 18 godzin kredytowych na kursach informatycznych. Pozostałe godziny zaliczeń składają się z kursów fakultatywnych.

ASIT Cele programu

Po pomyślnym zakończeniu programu uczniowie będą mogli:

  • Wykorzystaj wiedzę w zakresie technologii informacyjnej we wspólnych funkcjach biznesowych, aby procesy były wydajniejsze i wydajniejsze
  • Wykazanie kompetencji w zakresie zarządzania systemami informatycznymi
  • Definiowanie i identyfikowanie wyzwań związanych z bezpieczeństwem informacji w organizacjach oraz ocena nowych rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa

ASIT Core Courses

  • Systemy informacji zarządczej CST 110
  • Logika i projekt CST 120
  • CST 125 Internet i programowanie w Internecie
  • CST 210 Data Communications
  • CST 215 Wdrożenie i zarządzanie bezpieczeństwem
  • CST 221 Programowanie w JavaScript
Program prowadzony przez:
Język angielski
University of Management and Technology

Zobacz 13 więcej kursów w University of Management and Technology »

Ostatnia aktualizacja October 27, 2018
Ten kurs jest Online
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa