Przeczytaj oficjalny opis

O

ASIT wymaga pomyślnego ukończenia 60 godzin zaliczeń na poziomie niższym (pierwszy rok i drugi rok).

ASIT kładzie duży nacisk na kursy ogólnego kształcenia, które zapewnią podstawy do przystąpienia do programu BSIT. Kursy kształcenia ogólnego mają na celu poszerzenie bazy edukacyjnej ucznia. Obejmują kursy w takich dziedzinach, jak komunikacja, angielski, rząd, historia, psychologia, socjologia, matematyka i statystyki.

Student musi ukończyć co najmniej 15 godzin kredytowych w edukacji ogólnej, aby otrzymać stopień ASIT. Student musi również zaliczyć 18 godzin kredytowych na kursach informatycznych. Pozostałe godziny zaliczeń składają się z kursów fakultatywnych.

ASIT Cele programu

Po pomyślnym zakończeniu programu uczniowie będą mogli:

  • Wykorzystaj wiedzę w zakresie technologii informacyjnej we wspólnych funkcjach biznesowych, aby procesy były wydajniejsze i wydajniejsze
  • Wykazanie kompetencji w zakresie zarządzania systemami informatycznymi
  • Definiowanie i identyfikowanie wyzwań związanych z bezpieczeństwem informacji w organizacjach oraz ocena nowych rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa

ASIT Core Courses

  • Systemy informacji zarządczej CST 110
  • Logika i projekt CST 120
  • CST 125 Internet i programowanie w Internecie
  • CST 210 Data Communications
  • CST 215 Wdrożenie i zarządzanie bezpieczeństwem
  • CST 221 Programowanie w JavaScript
Program prowadzony przez:
Język angielski
University of Management and Technology

Zobacz 13 więcej kursów w University of Management and Technology »

Ostatnia aktualizacja October 27, 2018
Ten kurs jest Online
Data początkowa
Wrześ. 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa