O

ASGS oferuje kursy dla studentów, którzy ukończyli szkołę średnią lub przeszli test GED (General Educational Development) i którzy być może ukończyli niektóre kursy w odpowiednio akredytowanej szkole wyższej lub w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Program ASGS wymaga pomyślnego ukończenia 60 godzin zaliczeń semestralnych na niższym poziomie (pierwszy rok i drugi rok nauki), w tym minimum 15-godzinnych godzin zaliczeniowych z ogólnych kursów edukacyjnych obejmujących język angielski, matematykę, nauki społeczne i humanistyczne; i 6 godzin kredytowych w technologii informacyjnej.

Osoby ubiegające się o udział w programie ASGS, które uczęszczały do ​​innych odpowiednio akredytowanych pomaturalnych placówek edukacyjnych lub odbyły szkolenie w armii amerykańskiej z rekomendowanymi przez ACE kredytami, mogą przenieść do 75 procent godzin kredytowych w celu spełnienia wymagań ASGS. W przypadku wszystkich kursów oferowanych na kredyt transferowy wnioskodawca musi uzyskać zaliczenie co najmniej C lub lepsze.

Niektórzy uczniowie mogą mieć niezwykłe doświadczenia życiowe, które mogą pozwolić im na rezygnację z niektórych kursów. Komisja rekrutacyjna ustala, czy rezygnować z kursów w obszarach, w których studenci wykazali się wiedzą specjalistyczną.

ASGS Cele programu

Po pomyślnym zakończeniu programu uczniowie będą mogli:

  • Wykazuje szeroki zakres wiedzy w takich dziedzinach jak historia, nauki humanistyczne, cywilizacja, matematyka, fizyka, literatura, rząd, socjologia i technologia informacyjna
  • Wykazać się przydatnymi umiejętnościami w analizie ilościowej i jakościowej, pisaniu i komunikacji, które są niezbędne do działania w różnych środowiskach roboczych i organizacjach
  • Wykazać się wiedzą z zakresu informatyki i technologii informacyjnej i zastosować ją do pracy jako działania i indywidualne przedsięwzięcia
  • Wykorzystaj taką wiedzę na co dzień, w pracy iw przyszłych zajęciach akademickich
Program prowadzony przez:
Język angielski
University of Management and Technology

Zobacz 13 więcej kursów w University of Management and Technology »

Ostatnia aktualizacja October 27, 2018
Ten kurs jest Online
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa