Associate of Science in Criminal Justice

University of Management and Technology

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Associate of Science in Criminal Justice

University of Management and Technology

O

ASCJ wymaga pomyślnego ukończenia 60-semestrowych godzin zaliczeń na poziomie niższym (pierwszy rok i drugi rok studiów).

ASCJ kładzie silny nacisk na ogólne kursy edukacyjne, które zapewnią podstawę do przystąpienia do programu BSCJ. Kursy ogólne mają na celu poszerzenie bazy edukacyjnej ucznia. Obejmują kursy w takich dziedzinach, jak komunikacja, angielski, rząd, historia, psychologia, socjologia, matematyka i statystyki.

Cele programu ASCJ

Po pomyślnym zakończeniu programu uczniowie będą mogli:

  • Wyjaśnij podstawowe pojęcia, role i funkcje wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i systemu sądownictwa karnego
  • Wykazać się znajomością podstawowych elementów tematów Administracja Sprawiedliwości
  • Stosuj praktyczną wiedzę, aby egzekwować prawo, zachowując indywidualne zabezpieczenia przewidziane w Konstytucji USA i prawie
  • Oceń najważniejsze teorie i praktyki zarządzania stosowane w administracji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Kursy podstawowe ASCJ

  • CJ 100 Wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
  • CJ 105 Wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich
  • CJ 201 Wprowadzenie do prawa karnego
  • CJ 206 Wprowadzenie do egzekwowania prawa
  • CJ 211 Wprowadzenie do korekt
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
University of Management and Technology

Ostatnia aktualizacja October 27, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Locations
Stany Zjednoczone - Arlington, Virginia
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Stany Zjednoczone - Arlington, Virginia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą