Przeczytaj oficjalny opis

ISPA

Absolwent „Psychologia Non Psychologowie” został skierowany do poinformowania gościa psychologów niektóre podejścia naukowe, które pozwalają nam zobaczyć człowieka w różnych kontekstach pracy i interwencji (obejmujących zapobieganie i zmiana postaw i zachowań).

Wierzymy, że zaktualizowany znajomość aktualnych perspektyw naukowych funkcjonowania człowieka daje nam narzędzia do interwencji na poziomie zarządzania i podejmowania działań w celu promowania zmian behawioralnych.

W tym oczywiście procesy psychologiczne będą rozpatrywane jako pamięci i uczenia się, motywacji i emocji, postaw, zachowań, postrzeganie siebie i własnej skuteczności, procesy wpływu społecznego i podejścia do kontekście tych i innych czynników ludzkich w kontekście organizacyjnym. Konsekwencje tej wiedzy będzie omawiany na rozwój strategii i technik, aby ocenić, wdrożyć i zmienić procesy decyzyjne, postaw i zachowań.

Wymagania dostępu

Wykształcenie lub równoważne doświadczenie zawodowe

odbiorcami

Licencjonowane lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu psychologii w kontekście pracy i organizacji.

program

moduł I

Podstawy psychologii (2ECTS)

moduł II

Postawy i proces wielosegmentowy testową (3ECTS)

moduł III

Osobowości, samooceny i Self-Assessment (3ECTS)

moduł IV

Zarządzanie emocjami i emocjami (3ECTS)

moduł V

Stres i przepalenia (3ECTS)

moduł VI

Perswazja i Attitude Zmiana kontekstu pracy (3ECTS)

moduł VII

Wpływ społeczny procesów w środowisku pracy (3ECTS)

moduł VIII

Przywództwo i Zarządzanie zespołem (3ECTS)

moduł IX

Czynnik ludzki w organizacji (3ECTS)

moduł X

Uprzedzeń, dyskryminacji i Stosunków Intergroup w środowisku pracy (3ECTS)

moduł XI

Konferencji (1ECTS)

metodologia

Oczywiście ma długość dwóch połówek i zawiera 140 godzin kontaktowych, mieszczących pól 10 konferencji.

ewaluacja

Ocena zostanie przeprowadzona w Internecie. Pod koniec każdego modułu student przeprowadzi badanie oceniające, z udzielenia podmiotu certyfikatu zatwierdzenia we wszystkich modułach.

tutorzy

Panel nauczyciele przedmiotu jest utworzony głównie przez profesjonalistów ze świata biznesu i środowisk akademickich, które mogą przenosić rzeczywiste doświadczenie zawodowe studentów i praktyczne przykłady doświadczeń wynikających z jego działalności gospodarczej.

Perspektywy kariery

Ten absolwent ma na celu dostarczenie uczestnikom aktualizowanej wiedzy o badaniach w dziedzinie psychologii z implikacjami dla kontekście prac, w tym zarządzania zasobami ludzkimi i realizacji działań interwencji socjalnej.

Program prowadzony przez:
Portuguese (Brazil)

Zobacz 44 więcej kursów w IMF Business School Portugal »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Duration
2 semestry
Zaoczne
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Otwórz rejestrację
Termin nadsyłania zgłoszeń

Otwórz rejestrację

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa