Celem Graduate Certificate in Strategicznego Przywództwa jest zapewnienie nadzoru, menedżerów, kadry kierowniczej i specjalistów liderem na wszystkich poziomach posiadających tytuł licencjata możliwość opanowania zaawansowanych koncepcji i technik, które pozwolą im zapewnić najwyższą przywództwo we wszystkich typach organizacji i na wszystkich poziomach niezależnie od ich indywidualnych specjalności w zarządzaniu lub zawodów.

Nacisk kładzie się na strategicznych, a nie taktyczne, i obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak również zastosowania tych teorii do sytuacji na świecie.

Świadectwo składa się z serii czterech absolwentów kursy poziomie kredytów mających na celu wyposażenie absolwentów w najnowocześniejsze metody oparte na badania potwierdziły w praktyce wszystkich rodzajów organizacji i przedsiębiorstw.

Studenci muszą posiadać tytuł licencjata z akredytowanych instytucji.

Zobacz 5 więcej kursów w TUI University - College of Business Administration »

Ten kurs jest Online
Data początkowa
Sie 2019
Duration
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa